Netball World Cup

 • 1st netball world cup

  1-Australia

  2-New Zealand
  3-England
 • 2nd netball world cup

  1-New Zealand
  2-Australia
  3-South Africa
 • 3rd netball world cup

  1-Australia
  2-New Zealand
  3-England
 • 4th netball world cup

  1-Australia
  2-England
  3-New Zealand
 • 5th netball world cup

  equal 1st between Australia, New Zealand and Trinidad and Tobago
 • 6th netball world cup

  1- Australia
  2-New Zealand
  3-Trinidad and Tobago
 • 7th netball world cup

  1-New Zealand
  2-Trinidad and Tobago
  3- Australia
 • 8th netball world cup

  1-Austraila
  2-New Zealand
  3-Jamaica
 • 9th netball world cup

  1-Australia
  2- South Africa
  3-New Zealand
 • 10th netball world cup

  1-Australia
  2-New Zealand
  3-England
 • 11th netball world cup

  1-New Zealand
  2-Australia
  3-Jamaica
 • 12th netball world cup

  1-Australia
  2-New Zealand
  3-Jamaica
 • 13th netball world cup

  1-Australia
  2-New Zealand
  3- England
 • 14th netball world cup

  1-Australia
  2-New Zealand
  3- England
 • 15th netball world cup

  1-New Zealand
  2-Australia
  3-England