800px man'yōshū reiwa

Nengō Japón

 • Period: 1494 to 1508

  Ashikaga Yoshizumi

  Shogun
 • Period: 1495 to 1507

  Hosokawa Masamoto

  Kanrei (vice shōgun)
 • Nov 16, 1500

  Emperador Go-Kashiwabara

  Emperador Go-Kashiwabara
 • Period: Nov 16, 1500 to May 19, 1526

  Go-Kashiwabara (Katsuhito)

  Tennō
 • 1507

  Asesinato de Hosokawa Masamoto

  Asesinato de Hosokawa Masamoto
  Partidarios de Yoshitane (Batalla de Funaokayama)
 • Period: 1508 to 1521

  Ashikaga Yoshitane

  Shogun
 • Period: 1508 to 1525

  Hosokawa Takakuni

  Kanrei
 • 1518

  Ashikaga Yoshitane es exiliado

  Ashikaga Yoshitane es exiliado
  Awajishima
 • Period: 1521 to 1546

  Ashikaga Yoshiharu

  Shogun
 • Period: Aug 23, 1521 to Aug 15, 1528

  Dai-ei gannen

  Nengō
 • 1526

  Concurso de arquería promovido por el Shogún

  Concurso de arquería promovido por el Shogún
  Kioto
 • Period: Jun 9, 1526 to Sep 27, 1557

  Go-Nara (Tomohito)

  Tennō
 • Period: Aug 15, 1528 to Jul 15, 1532

  Kyōroku gannen

  Nengō
 • Period: Jul 15, 1532 to Oct 15, 1555

  Tenbun gannen

  Nengō
 • 1539

  Miyoshi Nagayoshi conduce su ejercito a Kioto

  Miyoshi Nagayoshi conduce su ejercito a Kioto
 • 1543

  Portugueses en Japón

  Portugueses en Japón
  Isla de Tanegashima, Prov. Kagoshima
 • 1546

  Nagayoshi vs Hosokawa Ujitsuna

  Nagayoshi vs Hosokawa Ujitsuna
  Sakai
 • Period: 1546 to 1565

  Ashikaga Yoshiteru

  Shogun
 • Period: 1550 to

  Ōmura Sumitada (Shōdōmaru)

  Daimyo
 • Period: 1555 to 1558

  Kōji gannen

  Nengō
 • Period: Oct 27, 1557 to

  Ōgimachi (Michihito)

  Tenno
 • Period: 1558 to 1570

  Eiroku gannen

  Nengo
 • Period: 1568 to 1573

  Ashikaga Yoshiaki

  Shogún (Títere de Nobunaga)
 • Period: 1568 to

  Periodo Azuchi–Momoyama (Nobunaga-Hideyoshi)

  Jidai (era, época)
 • Period: 1568 to 1568

  Ashikaga Yoshihide

  Shogun
 • Period: 1570 to 1573

  Genki gannen

  Nengō
 • Period: 1573 to

  Tenshō gannen

  Nengō
 • Period: 1573 to 1578

  Oda Nobunaga

  Kyoto Kanrei
 • 1575

  Castillo Kameyama (Echizen Ōno)

  Castillo Kameyama (Echizen Ōno)
  Castillo tipo ’’yamashiro’’
 • Period: 1578 to 1582

  Oda Nobunaga

  Daijō-daijin (Canciller del Reino)
 • 1582

  Misión Tensho

 • 1582

  Combates de Cagayán

  Combates de Cagayán
  Wokou vs Capitanía General de Filipinas
 • Period: 1582 to

  Toyotomi Hideyoshi

  Kyoto Kanrei
 • Period: to

  Toyotomi Hideyoshi

  Kampaku
 • Period: to

  Toyotomi Hideyoshi

  Daijō-daijin
 • Period: to

  Go-Yōzei (Kazuhito-Katahito)

  Tennō
 • Decreto Anticristianismo

  Toyotomi Hideyoshi
 • Diocesis de Funai

 • Period: to

  Diócesis de Funai

 • Period: to

  Pedro Martins, S.J.

  Obispo de Funai
 • Period: to

  Tokugawa Ieyasu

  Daijō-daijin
 • Period: to

  Tōdō Takatora

  Daimyo
 • Period: to

  Tokugawa Ieyasu

  Shogun
 • Period: to

  Tokugawa Hidetada

  Shogun