MODELS ATÒMICS

 • Descobriment de l’electró

  Descobriment de l’electró
  L'electró el va descubrur en Joseph John Thompson a través d'una serie d'experiments que estava realitzant amb tubs de raigs catòdics. L'elecró forma l'escorça de l'àtom. Té càrrega negativa.
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
  Thompson va descobrir l'electrònic com a partícula subatòmica amb tubs de raigs catòdics. Aquestes noves partícules amb gasos negatius, van passar a ser considerades part de l'estructura dels àtoms.
 • Publicació de la teoria de la relativitat

  Publicació de la teoria de la relativitat
  La teoria de la relativitat especial, també anomenada teoria de la relativitat restringida, va ser publicada per Albert Einstein el 1905 i descriu la física de el moviment en el marc d'un espai-temps pla.
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  En el model de Rutherford, Rutherford va dir que els àtoms eren fàcilment transponibles per gasos elèctrics. El seu model definia l'àtom com un nucli pesat amb càrrega positiva i que els electrons giraven al seu voltant. La major part de l'àtom estava composta per un espai buit realitzant experiments amb partícules alfa.
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  El model atòmic de Bohr era una modificació del model de Rutherford: l'atom és com "un sistema solar microscopic" en què a els electrons estan en òrbita al voltant del nucli.
  Bohr va suposar que els electrons es movien en òrbites circulars al voltant de l'nucli.
 • Descobriment del protó

  Descobriment del protó
  Eugen Goldstein va descobrir els raigs anòdics i va demostrar que eren partícules amb càrrega positiva (ions) produïts a partir dels gasos.
 • Descobriment del positró

  Descobriment del positró
  El físic Carl Anderson estava examinant fotografies de raigs còsmics en una càmera de boira, quan va descobrir l'existència de partícules carregades positivament massa petites per a ser protons.
 • Descobriment del neutró

  Descobriment del neutró
  Ernest Rutherford conceptualitza la possible existència del neutró. En particular, Rutherford va considerar que la disparitat entre el nombre atòmic d'un àtom i la seva massa atòmica podria explicar-se per l'existència d'una partícula de càrrega neutra dins del nucli atòmic.
 • Formació del CERN

  Formació del CERN
  Fundat el 1954 per 12 països europeus, el CERN és avui dia un model de col·laboració científica internacional i un dels centres d'investigació més importants en el món. Actualment compta amb 21 estats membres, els quals comparteixen el finançament i la presa de decisions en l'organització.
 • Descobriment del neutrí

  Descobriment del neutrí
  Clyde Cowan i Frederick Reines van descobrir el neutrí experimentalment. Ho van fer bombardejant aigua pura amb un feix de 10 elevat a 18 neutrons per segon. Van observar l'emissió subsegüent fotons, quedant així determinada la seva existència. A aquest assaig, se li denomina experiment del neutrí.
 • Descobriments dels quarks

  Descobriments dels quarks
  Els quarks es combinen per formar partícules compostes com els neutrons i els protons. N'hi ha sis tipus i van ser descoberts l'any 1968 per un laboratori accelerador de partícules.
 • Posada en funcionament de l’LHC

  Posada en funcionament de l’LHC
  Després d'un any de reparacions, el gran accelerador de partícules LHC de 27 km de distància torna a funccionar. L'LHC és l'accelerador de partícules més gran i de major energia que existeix.