Miljø tidslinje

 • Silent Spring udgivelse

  Silent Spring udgivelse
  Silent Spring is a book written by Rachel Carson and published by Houghton Mifflin on 27 September 1962.[1] The book is widely credited with helping launch the environmental movement.
 • Første Earth Day

  Første Earth Day
  The April 22 Earth Day Gaylord Nelson
  Gaylord Nelson, a United States Senator from Wisconsin, called for an environmental teach-in, or Earth Day, to be held on April 22, 1970. Over 20 million people participated that year, and this Earth Day is now observed on April 22 each year by more than 500 million people and several national governments in 175 countries.[citation needed]
 • FN's Stockholm-konference

  FN's Stockholm-konference
  Formuleringen af international miljøpolitik begyndte med FN´s konference om det menneskelige miljø, som blev afholdt i Stockholm i 1972, og som derfor siden er blevet benævnt Stockholm-konferencen.
 • Olie krise i USA

  Olie krise i USA
  The 1973 oil crisis started in October 1973, when the members of Organization of Arab Petroleum Exporting Countries or the OAPEC (consisting of the Arab members of OPEC, plus Egypt, Syria and Tunisia) proclaimed an oil embargo. This was "in response to the U.S. decision to re-supply the Israeli military" during the Yom Kippur war.
 • Energi krise - Olie krise i USA

  Energi krise - Olie krise i USA
  The 1979 (or second) oil crisis in the United States occurred in the wake of the Iranian Revolution. Amid massive protests, the Shah of Iran, Mohammad Reza Pahlavi, fled his country in early 1979 and the Ayatollah Khomeini soon became the new leader of Iran.
 • Tjernobyl

  Tjernobyl
  Natten til den 26. april 1986 skete en stor kernekraftulykke i Tjernobyl, idet atomreaktor nr. 4 på Tjernobyl-værket nedsmeltede (kernen løb ud af kontrol). Ulykken skete på et tidspunkt, hvor Ukraine endnu var en del af Sovjetunionen. Lige efter ulykken meddelte man ikke, at der var sket noget. Der blev dog målt en så kraftig stigning af radioaktivitet i både Danmark og Sverige, at russerne måtte erkende, at der var sket en ulykke.
 • Brundtlandrapporten

  Brundtlandrapporten
  Rapporten havde egentlig titlen Vores fælles fremtid, men den kaldes altid Brundtland-rapporten efter kommissionens formand, den daværende norske statsminister Gro Harlem Brundtland. Rapporten blev lavet af "The World Commission on Environment and Development" under FN, og den udkom i 1987. Det var den, som første gang satte fokus på global bæredygtighed. Den var stilet til regeringerne, forretningslivet, og først og fremmest de mennesker, hvis velfærd må være hovedmålet for miljø- og udviklings
 • FNs Klimapanel

  FNs Klimapanel
  Oprettelse af FNs Klimapanel
 • Olie pris shock

  Olie pris shock
  The 1990 oil price spike occurred in response to the Iraqi invasion of Kuwait on August 2, 1990.[1] Lasting only 9 months, the price shock was less extreme and of shorter duration than the previous oil crises of 1973 and 1979-1980, yet the rise in prices is widely believed to have been a significant factor in the recession of the early 1990s.[2] Average monthly prices of oil rose from $17 per barrel in July to $36 per barrel in August.[3] As the U.S.-led coalition experienced military success ag
 • Rio-konferencen

  Rio-konferencen
  På baggrund af rapporten og den politiske interesse, der var blevet vagt omkring bæredygtig udvikling, besluttede FN, at der i 1992 skulle afholdes et Verdenstopmøde om miljø og udvikling (UNCED) i Rio de Janeiro.
 • COP1 Topmøde

  COP1 Topmøde
 • Rio+5

  Rio+5
  På FN's ekstraordinære samling i 1997 (UNGASS) blev der samlet op på, hvor langt man var nået med bæredygtig udvikling siden Rio-konferencen i 1992. På forsamlingen blev det konkluderet, at selv om der er opnået fremgang på en række konkrete områder, så var situationen i forhold til at opnå bæredygtig udvikling globalt set forværret.
 • Kyoto-aftalen

  Kyoto-aftalen
  Kyoto-aftalen er en international aftale, hvis formål er at beskytte jordens klima. De lande, der tiltræder traktaten forpligter sig dermed til at begrænse og senere reducere udledningen af kuldioxid og fem andre drivhusgasser.
  Kyoto-aftalen
 • Bush afviser Kyoto-aftalen

  Bush afviser Kyoto-aftalen
  Early on, the Bush administration withdrew from a number of international treaty processes, notably the Kyoto Protocol on global warming.
 • An Inconvenient Truth

  An Inconvenient Truth
  En ubekvem sandhed (An Inconvenient Truth) er en amerikansk dokumentarfilm fra 2006 af Davis Guggenheim. Filmen har den tidligere demokratiske politiker og præsidentkandidat Al Gore i hovedrollen og er lavet på baggrund af et foredrag, Al Gore har holdt i en årrække omkring drivhuseffekten. Foredraget blev i første omgang til bogen "En ubekvem sandhed", som udkom på amerikansk i 2006 og i dansk oversættelse samme år. Filmens hovedtema er selve Al Gores foredrag om den globale opvarmning, men den
 • Al Gore tildelt Nobels Fredspris

  Al Gore tildelt Nobels Fredspris
  Al Gore blev sammen med FN's Klimapanel tildelt Nobels Fredspris d. 12. oktober 2007.
 • Fjerde rapport fra FN's klimapanel

  Fjerde rapport fra FN's klimapanel
  Den fjerde rapport fra FN's klimapanel blev udgivet i 2007. Den taler om en fordobling af CO2-indholdet i atmosfæren i midten af århundredet, hvilket kan medføre temperaturstigninger på mellem 2 og 4,5 grader.
 • COP15

  COP15
  FNs 15. klimakonference, en videreførelse af FN-konventionen UNFCCC, som blev afholdt i København fra 7. december 2009 til 18. december 2009. Dette møde resulterede i en ikke bindende politisk hensigtserklæring.
  CO2 i atmosfæren er i 2008 35% højere end da industrialiseringen startede.
  Det overordnede mål for COP15, var at opnå en ny verdensomspændende klimaaftale, som erstatning for Kyoto-aftalen når den udløber. Man nåede dog kun frem til en hensigtserklæring Copenhagen Accord der ikke er jur
 • Drivhusgasser truer sundheden - E.P.A

  Drivhusgasser truer sundheden - E.P.A
  The Environmental Protection Agency on Monday issued a final ruling that greenhouse gases posed a danger to human health and the environment, paving the way for regulation of carbon dioxide emissions from vehicles, power plants, factories, refineries and other major sources.
 • COP17

  COP17
  COP17 fandt sted i Durban i Sydafrika fra 28. november og var sat til at slutte 9. december 2011, men blev forlænget til den 11. december 2011 om morgenen. Mødet endte med at de 194 deltagende nationer blev enige om en "køreplan", der skal sikre indgåelsen af en global aftale i 2015 med ikrafttræden i 2020. Samtidig blev man enige om at forlænge klimamålene fra Kyotoprotokollen.
 • Femte rapport fra FN's klimapanel

  Femte rapport fra FN's klimapanel
  Arbejdet med den femte er i gang, men den ventes først udgivet i september 2014