Liberalismens historie

By jbm
 • 507

  Første demokrati

  Den første demokratiske stat i verden, Grækenland, opstår. Demokratiet er godt nok begrænset, da blandt andet kvinder og slaver ikke opfattes som borgere og dermed ikke har stemmeret.
 • Period: Jan 1, 1400 to

  Renæssancen

  Den historiske periode renæssancen foregik fra 1400- til 1700-tallet. I denne periode begyndte logikken og fornuften at få magt over kirken, og det gav individualismen og dermed liberalismen masser af plads til at vokse.
 • Jan 1, 1517

  Reformationen

  Reformationen der sammen med renæssancen var med til at fremme individualismen ved at fjerne kirken magt, foregik i 1517 og var anført af Martin Luther.
 • Two Treatises of Government

  Two Treatises of Government
  I 1690 udgiver den amerikanske filosof værket "Two Treatises of Government" som indeholder Lockes tanker om politik og staten. I anden afhandling kommer han frem til, at der findes en samfundstilstand, hvori mennesket er frit, men det er dog underlagt nogle naturlove, der blandt andet indebærer, at det ikke må skade andre for sin egen lykkes skyld (jævnfør liberalismens grundtanke).
 • Period: to

  Oplysningstiden

  I det 18. århundrede var oplysningstiden i Europa. Tiden blev kaldt dette på grund af at troen på værdien af de indviduelle, naturlistiske og umistelige rettigheder nu blev anerkendt. Og fordi de demokratiske rettigheder i høj grad var til stede.
 • Period: to

  Den Industrielle Revolution

  Den Industrielle Revolution fandt sted fra cirka 1750 til 1850. Revolutionen startede i England fordi værdien af det individuelle engagement og den minimale statslige involvering nu blev prissat, og dermed forårsagede revolutionen at en bølge af kapitalistike idéer spredte sig rundt i verden. Med revolutionen var mennesker nu frie til at følge til at forfølge en individuel rigdom, fremskridt og innovationen kunne blomstre.
 • An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

  Amerikaneren, Adam Smith, udgiver værket "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" hvori han beskriver en idéen om at lave en liberalistisk indretning af økonomien.
 • Begrebet "liberalist" opstår

  Udtrykket liberalist bliver brugt for første gang om en gruppe spaniere der kæmpede mod Napoleons herredømme for at oprette et konstituelt monarki.
 • Liberalismen vinder frem i Danmark

  I 1830'erne begynder de liberalistiske tanke for alvor at vinde frem i Danmark.