mesopotamia y egipto

 • 3100 BCE

  imperio antiguo

  imperio antiguo
 • 3000 BCE

  perodio sumerio

  perodio sumerio
 • 2300 BCE

  imperio acadio

  imperio acadio
 • 2200 BCE

  crisis

  crisis
 • 2050 BCE

  imperio medio

  imperio medio
 • 1800 BCE

  crisis

  crisis
 • 1800 BCE

  imperio babilonico

  imperio babilonico
 • 1580 BCE

  imperio nuevo

  imperio nuevo
 • 1356 BCE

  imperio asirio

  imperio asirio
 • 1100 BCE

  dominación extranjera

  dominación extranjera
 • 612 BCE

  imperio neobabilonico

  imperio neobabilonico
 • 539 BCE

  final mesopotamia

  final mesopotamia
 • 31 BCE

  final de Egipto

  final de Egipto