Menneskerettigheder

By sorte
 • Den amerikanske uafhængighedserklæring.

  DEN AMERIKANSKE UAFHÆNGIGHEDSERKLÆRING I 1776 gjorde 13 nordamerikanske kolonier oprør mod den engelske kolonimagt. Oprørerne skrev en erklæring hvor de forklarede og forsvarede deres opstand og løsrivelse.
  Den engelske konge havde krænket nogle "selvindlysende" og "umistelige" rettigheder", bl.a. retten til liv, frihed og stræben efter lykke.
 • Den franske erklæring om menneskerettigheder

  Menneskerettighedserklæringen blev vedtaget få måneder efter at revolutionen var brudt ud, og Den franske Nationalforsamling havde overtaget den lovgivende magt fra kongen.
  Den franske revolution var groft sagt borgeres og bønders oprør mod enevælde og privilegiesamfund.
 • Olympe de Gourges i 1791 indskriver kvinder i den franske menneskerettighedserklæring.

 • Period: to

  Anti-Slavery Society

 • The Declaration of Sentiments

  kvinder indskrives i den amerikanske uafhængighedserklæring på et kvindemøde, ligesom den franske forfatter Olympe de Gourges i 1791 havde gjort med den franske menneskerettighedserklæring
 • 1 verdenskrig

  1. verdenskrig (oprindeligt Den store krig) var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker mestendels i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien. Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste konflikter i verdenshistorien dengang.
 • 1933 - 1945

  Nazismens ideer og praksis og Holocaust og anden udryddelse under 2. verdenskrig er en central forudsætning for Verdenserklæringen/internationaliseringen af menneskerettighederne.
 • 2 verdenskrig

  1. verdenskrig var primært en militær konflikt i Europa fra 1939 til 1945, og i Asien fra 1937 til 1945. Krigen i Europa begyndte den 1. september 1939 da Tyskland og derefter Sovjetunionen invaderede Polen, og sluttede den 2. september 1945 med den officielle overgivelse af den sidste aksemagt Japan (fredsslutningen med Rusland kom først i 1990'erne).
 • FN oprettes.

 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

  Europarådets formål er at tilvejebringe en nærmere forening mellem dets medlemmer, og at en af måderne at opnå dette mål er at opretholde og udvikle menneskerettighederne og de grundlæggende friheder; idet de bekræfter deres dybe tro på disse grundlæggende frihedsrettigheder, som er grundlaget for retfærdighed og fred i verden og bedst håndhæves på den ene side af et virkeligt demokratisk regeringssystem og på den anden side af en fælles forståelse og en fælles respekt for de menneskerettighed
 • Rosa Park.

  Rosa Park.
  Rosa Louise Parks var en sort amerikansk syerske, der blev et forbillede for borgerrettighedsbevægelsen i USA. Hun blev arresteret den 1. december 1955 i Montgomery, Alabama, fordi hun nægtede at afgive sin siddeplads i en bus til en hvid mand.
 • John F Kennedy.

  John F Kennedy.
  ohn Kennedy havde vundet verdensdækkende prestige på sin håndtering af den cubanske missilkrise og vandt også stor popularitet hjemme i USA. Mange troede på, at han nemt ville blive genvalgt i 1964. Men den 22. november 1963 blev han snigmyrdet, mens han sad som passager i en åben bil under et besøg i Dallas, Texas
 • Martin Luther King.

  Martin Luther King.
  Den 14. oktober 1964 blev Martin Luther King den hidtil yngste modtager af Nobels fredspris.[2] Han er formentlig bedst kendt for sin I Have a Dream tale, som han holdt i Washington D.C. 1963.
  Talen, hvor Martin Luther King redegjorde for sine drømme og visioner om en fremtid i USA hvor alle, uanset race, kan leve sammen i harmoni som ligeværdige borgere, blev holdt foran mere end 200.0
  Martin Luther King blev myrdet den 4. april 1968 på en hotelbalkon af James Earl Ray, som fik en dom på 99 år.
 • Den Amerikanske Menneskerettighedskonvention.

  I 1969 vedtog OAS's Råd Den Amerikanske Menneskerettighedskonvention. I konventionens indledning siges som noget specielt for denne menneskerettighedskonvention, at mennesket ikke har rettigheder i kraft af, at han eller hun er statsborger i et bestemt land, men i kraft af at være menneske. Det er det som begrunder, at der skal være en interamerikansk beskyttelse af menneskerettighederne.
 • FN’s Internationale Konvention

  FN’s Internationale Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) træder i kraft.