Menneskerettigheder

 • Den Amerikanske uafhængihedserklæring

 • Den franske erklæring om menneskerettigheder

  Den franske erklæring om menneskerettigheder: Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheder (borgerlige og politiske rettigheder og frihed).
 • ndskrivning af kvinder i den franske menneskerettighedserklæring.

  Olympe de Gourges i 1791 indskriver kvinder i den franske menneskerettighedserklæring.
 • kvinder indskrives i den amerikanske uafhængighedserklæring

  The Declaration of Sentiments (kvinder indskrives i den amerikanske uafhængighedserklæring på et kvindemøde, ligesom den franske forfatter Olympe de Gourges i 1791 havde gjort med den franske menneskerettighedserklæring).
 • Nazime

  1933-1945
  Nazismens ideer og praksis og Holocaust og anden udryddelse under 2. verdenskrig er en central forudsætning for Verdenserklæringen/internationaliseringen af menneskerettighederne
 • FN Oprettes

  Efter 2. verdenskrig er slut
 • FN's menneskerettighedskommission oprettes.

  1946
  FN's menneskerettighedskommission oprettes. Kommissionen - der ikke eksisterer efter 15. marts 2006 - var et organ under FN's Økonomiske og Sociale Råd, der skulle fungere som FN's primære organ for fremme af menneskerettighederne. I 2006 erstattes menneskerettighedskommissionen med et nyt menneskerettighedsråd.
 • Verdenserklæringen om Menneskerettighederne vedtages i FN’s Generalforsamling

  Verdenserklæringen om Menneskerettighederne vedtages i FN’s Generalforsamling (dengang 58 medlemsstater (mod i dag 192) hvoraf de 50 stemte for, og de 8 afholdt sig fra at stemme)
 • Europarådet etableres

  Europarådet etableres med den såkaldte ”Treaty of London”, underskrevet af Belgien, Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Sverige og Storbritannien. Medlemstallet er i 2008 på 47 lande
 • De sorte pantere

  En gruppe sorte som bruger våben og vold til at få deres ligstilling
 • The Great Society inføres

  Præsident Johnson, får magten efter Kennedy bliver skudt, og han iværksætter krig mod fattigdommen. og afskaffelse af racedimikrationen.
 • The Great Society

  Lyndon Johnson, som blev præsident efter Kennedy blev skudt indførte ”The Great Society” som gik ud på at bekæmpe fattigdommen, og racedimikrationen
 • Den nye konge bliver født

  Den nye konge bliver født den dag. D. 2. november vil fra den dag være en international helligdag, som skal bruges til at tilbede den nye konge: Andreas Steen Rasmussen
  Han var en stor fortaler for menneskerettigheder (og mega lækker)
  helt sikkert en konge der vil blive husket for altid.