South Africa

 • Period: to

  h

 • ANC

 • Mandela bliver født

 • Apartheid startede

 • Freedom Charter

 • Robben Island Mandela kom til

 • Robben Island Mandela blev overflyttet til et fængsel på fast landet

 • Mandela bliver en fri mand

 • Nobel peace prize

 • Apartheid sluttede

 • World Cup

 • Mandela død