Menneskerettigheder

 • Uafhængighedserklæringen

  Et dokument hvori de tretten nordamerikanske kolonier erklrede sig uafhængige af Kongeriget Storbritannien og forklarede deres berettigelse til at gøre dette. Den blev ratificeret af den kontinentale kongres 4. juli 1776.
 • 2. verdenskrig afsluttes

  Krigshandlinger ved 2. verdenskrig afsluttes i sep.
 • FN's menneskerettighedskommision oprettes.

  Kommisionen - der ike eksisterer efter 15. marts 2006 - var et organ under FN's Økonomiske og Social Råd, der skulle fungere som FN's primære organ for fremme af menneskerettighederne. I 2006 erstattes menneskerettighedskommissionen med et nyt menneskrettighedsråd.
 • FNS Verdenserklæring om menneskerettighederne

 • Hipperne/ungdomsoprøret

  "Make love not war". San Francisco. Var ikke-voldelige
 • Martin Luther King: "I have a dream"

  Martin Luther King holdt denne bereømte tale på trapperne af Lincoln Memorial i Washington D.C i forbindelse med den store borgerrettighedsmarch "March on Washington for Jobs and Freedom". Hans drømme og visioner om en fremtid i USA, hvor alle, uanset race, kan leve sammen i harmoni som ligeværdige borgere. En af de mest betydningsfulde taler nogensinde.
 • John F. Kennedy død

 • Borgerrettighedsloven

  Underskrives af præsident Lyndon B. Johnson. Den forbyder racediskrimination, kontorer + ligestillingsråd, skoleintegration fremskyndes, ældre får sygesikring
 • Martin Luther King død

  Skudt.
 • Vietnamkrigen sluttes

  Fra 1959-1975. Koldkrigskonflikt mellem USA og dets allierede på den ene side og Sovjetunionen, Kina og Nordvietnam på den anden - eller borgerkrig mellem kommunistiske og anti-kommunistiske vietnamesiske parter.