250px mehmet âkif ersoy

Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı

 • İstanbul da Dünya ya geldi.

 • Emir Buhari Mahalle Mektebine başladı.

 • Fatih Merkez Rüştiyesine başladı.

 • Mülkiye İdadisine başladı.

 • Baytar Mektebini başladı.

 • Ziraat Bakanlığında ( Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti) memur oldu.

 • İsmet Hanımla evlendi.

 • Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinde kompozisyon öğretmeni olarak atandı.

 • Çiftçilik Makinist Mektebinde Türkçe öğretmeni olarak atandı.

 • İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu

 • Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu

  Sebîlürreşâd, İslamcılık fikriyatını yaymak için 1908 Ağustos'unda Mehmet Âkif Ersoy'un desteği ile Eşref Edip Fergan'ın başyazarlığında Sırat-ı Müstakim adıyla çıkarılmaya başlanan ve Millî Mücadele yıllarında öncü yol oynayan dergi.
 • Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Arabistan'a gönderildi

 • Çanakkale Destanı'nı kaleme aldı.

 • Millî Mücadele'ye şair, hatip, seyyah, gazeteci, siyasetçi olarak katıldı.

 • Period: to

  Burdur Millet vekili ve İslam şairi oldu.

 • Yazdığı İstiklal Marşı Kabul oldu.

 • İstanbul da vefat etti.