Revolucio francesa

La revolució francesa

 • Convocatoria dels estats generals

  Convocatoria dels estats generals
  Proposen pujar els impostos i que el 1r i 2n estat paguin igual que el 3r estat, pero com que hi ha un vot per estament la proposta es denegada.
 • Tancament en la sala del joc de la pilota

  Tancament en la sala del joc de la pilota
  Al ser la propostsa de pagar tots els estats impostos denegada el 3r estat es tanca a la sala del joc de la pilota on demanen 1 vot per persona i una constitució.
 • L'assalt a la Bastilla

  L'assalt a la Bastilla
  El 14 de juliol de 1789 el poble de Paris assalta la Bastilla, agafen armes i pòlvora i es fan amb el control de la Bastilla, comença la revolució al carrer i el poble s'organitza en la Guàrdia Nacional
 • Abolició de l'Antic Règim

  Abolició de l'Antic Règim
  Cerquen la igualtat social i es crea la declaració dels Drets de l'home i del ciutadà
 • Fuga de Varennes

  Fuga de Varennes
  La familia reial intenta fugir cap a Austria, descobreixen al rei i el volen jutjar per traició i Austria i Prussia li declaren la guerra a França. Al final la victoria és del poble i Lluís XVI és executat en gener de 1793 junt amb la familia reial.
 • Constitució del 1791

  Constitució del 1791
  El 3 de septembre de 1791 es va començen a elaborar la constitució, es declaren Monarquía Parlamentaria, sobirania nacional i sufragi censatari que els homes de més de 25 anys i amb una renda mínima són els únics que poden votar
 • Eleccions al parlament

  Eleccions al parlament
  Apareixen 2 partits polítics els Girondins i els Jacobins, el candidat dels Girondins és Danton i el dels Jacobins és Robespierre.
 • Victoria en les eleccions dels Girondins

  Victoria en les eleccions dels Girondins
  Victòria en les eleccions dels Girondins, governa Danton, representant dels Girondins i és el partit de la alta burgesia i la noblesa.
 • Cop d'estat de Robespierre

  Cop d'estat de Robespierre
  Els Jacobins amb l'ajuda de la Gurdia Nacional i dels "Sans Culottes" fan un cop d'estat on organitzen un nou govern.
 • Constitució de 1793

  Constitució de 1793
  Governats per Robespierre, el·laboren la constitució de 1793, on es determina que hi haurà:
  -República
  -Sobiranìa Nacional
  -Sufragi universal masculí
  -No hi ha separació de poders, poder legislatiu i executiu en mans de Robespierre.
 • Directori

  Directori
  Va començar després de la execució de Robespierre per un cop d'estat dels enemics d'aquest i el directori dura fins al cop d'estat de Napoleó
 • Contitució de 1795

  Contitució de 1795
  Aquesta constitució hi ha una república, sobirania nacional, sufragi censatari i separació de poders, s'oposen els jacobins, els monàrquics i el poble.