5f15f06fb5e9a.r d.516 211 0

LA REVOLUCIÓ FRANCESA

 • CONVOCATORIA DELS ESTATS GENERALS

  CONVOCATORIA DELS ESTATS GENERALS
  El rei i el ministre de finances convoquen els Estats Generals per resoldre la situació crítica i financera del país.
  Els Estats Generals és un antic parlament on estaven representats els 3 Estats:
  1. Noblesa
  2. Clero
  3. Burgesia + Artesans + Pagesos
  El funcionament dels Estats Generals és:
  1 vot per estat
  El rei i el ministre proposen que el 1r i segon Estat també paguin impostos, però la decisió acab sent denegada.
  El tercer Estat volia la creació d'una única assemblea i el vot individual.
 • TANCAMENT A LA SALA DE LA PILOTA

  TANCAMENT A LA SALA DE LA PILOTA
  Es rebutja la proposta del tercer Estat.
  El tercer Estat es negà a reunir-se en aquestes condicions i creen l'Assemblea Nacional (assemblea del poble). L'assemblea es reunirà a la Sala del Joc de la Pilota i jurarà no separar-se fins a redactar una Constitució.
 • ASSALTAMENT DE LA BASTILLA

  ASSALTAMENT DE LA BASTILLA
  Davant l'augment del preu de pa, a París el poble es va manifestar i assalten la Bastilla. Agafen armes i pólvora i es fan amb el seu control. En aquest moment va començar la revolució al carrer.
 • ABOLICIÓ DE L'ANTIC RÈGIM

  ABOLICIÓ DE L'ANTIC RÈGIM
  La Revolució Francesa va representar la fi d'un món, l'Antic Règim, donant lloc al reformisme il·lustrat d'inspiració europea i als plans de modernització espanyola. Els Estaments, la esclavitud i les rendes senyorials van ser suprimits.
 • DECLARACIÓ DE DRETS DE L'HOME I EL CIUTADÀ

  DECLARACIÓ DE DRETS DE L'HOME I EL CIUTADÀ
  La Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà és un document que atorga als francesos la condició de ciutadans lliures, iguals i amb drets naturals, polítics i de propietat.
 • CONSTITUCIÓ 1791

  CONSTITUCIÓ 1791
  Monarquia Parlamentària
  Sobirania Nacional (Parlament)
  Sufragi Censatari (homes majors de vint-i-cinc anys i amb doblers)
  Separació de poders.
 • ASSEMBLEA LEGISLATIVA

  ASSEMBLEA LEGISLATIVA
  El rei pressionat per la situació signa la Constitució.
  Després de l'aprovació de la Constitució, hi ha eleccions al Parlament per elegir els diputats del nou Parlament, els candidats són: Els Girondins eren alta burgesia i una part de la noblesa. El seu representant era Danton. Volien Monarquia
  Parlamentària, sufragi censatari i reformes moderades. Els Jacobins eren baixa i mitjana burgesia. El seu representant era Robespierre. Volien República, sufragi universal masculí i reformes extenses.
 • CONVENCIÓ GIRONDINA 1792

  CONVENCIÓ GIRONDINA 1792
  Victòria dels Girondins en les eleccions.
  Governa Danton. Fets importants
  1. Després de la victòria dels girondins la família reial va intentar fugar-se a Àustria, on hi havia la família de la reina, però van ser descoberts i enviats a judici per traïció.
  2. Àustria declara la guerra a França, temps després Prússia s'uneix amb Àustria. L'exercit de Napoleó defensarà a França.
  3. Finalment, Lluís XVI és executat per la guillotina. Temps després la seva dona Maria Antonieta també.
 • CONVENCIÓ JACOBINA (EL TERROR)

  CONVENCIÓ JACOBINA (EL TERROR)
  Després de la victòria de les tropes de Napoleó contra Àustria i Prússia, els Jacobins duen a terme un cop d'estat contra els Girondins ajudats pels Sans Culotes. Ara governa Robespierre.
 • CONSTITUCIÓ 1793

  CONSTITUCIÓ 1793
  República
  Sobirania Nacional (Parlament)
  Sufragi Universal Masculí (homes majors de vint-i-cinc anys)
  No separació de poders
  - Legislatiu --> Robespierre
  Nou orgue: Comitè de Salvació Pública --> Persecucions i execucions dels enemics de la república Reformes:
  1. Limit en el preu del pa
  2. Salaris mínims
  3. Educació primària gratuïta i obligatòria
  4. Separació Estat - Església (Estat Laic)
 • DIRECTORI

  DIRECTORI
  Els enemics de Robespierre van donar un cop d'estat en contra dels Jacobins i Robespierre. Fets importants:
  1. Robespierre va ser executat en la guillotina
  2. Nova Constitució 1795
  Oposició:
  • Els Girondins volien la reinstauració de la Monarquia
  • Els Jacobins volien el retorn de la democràcia Jacobina
 • CONSTITUCIÓ 1795

  CONSTITUCIÓ 1795
  República
  Sobirania Nacional (Parlament)
  Sufragi Censatari (homes majors de vint-i-cinc anys i amb doblers)
  Separació de poders:
  - Legislatiu --> Consell dels 500 i Consell dels Ancians
  - Executiu --> Els 5 membres dels directoris
  - Judicial --> jutges
 • NAPOLEO BONAPARTE

  NAPOLEO BONAPARTE
  L'any 1799 un general jove va donar un cop d'estat, Napoleó Bonaparte, i va donar lloc a l'Imperi Napoleònic.