5f15f06fb5e9a.r d.516 211 0

La Revolució Francesa

 • Convocatoria dels Estats Generals

  Convocatoria dels Estats Generals
  El rei convoca els Estats Generals perquè proposa que els privilegiats paguin impostos.
  Està dividit per 3 Estats:
  1- Noblesa
  2- Clero
  3- Burgesia + artesans+ pagesos
  Fan una votació per poder aceptar aquesta proposta, tenen 1 vot per Estat.
  La proposta no és aceptada ja que la Noblesa i el Clero voten que no, guanyes per majoria, el 3r Estat s'enfada
 • Tancament a la Sala del Joc de la Pilota

  Tancament a la Sala del Joc de la Pilota
  El 3r Estat es tanca dins la Sala del Joc de la Pilota, demanan:
  - Una Constitució
  - Canvi del sistema de votació, demanan 1 vot per persona
 • Saltació de la Bastilla

  Saltació de la Bastilla
  El poble asalta la Bastilla, agafen les armes i la pólvora, es fan amb el control de la Bastilla.
  Inicien la Revolució al carrer
 • Declaració Dels Drets de l'Home i Dels Ciutadans

  Declaració Dels Drets de l'Home i Dels Ciutadans
  La Declaració dels drets de l'home i dels ciutadans és un document fonamental de la Revolució Francesa, aquesta Declaració defineix un conjunts de Drets.
 • Constitució del 1791

  Constitució del 1791
  Va ser la primera constitució de la Revolució Francesa va ser promulgada per l'assemblea constituent.
  Monarquia parlamentaria, sobirania nacional hi havia un parlament, també havia separació de poders, sufragi sensatari
 • Eleccions Al Parlament

  Eleccions Al Parlament
  El rei pressionat firma la constitució entre els Girondins i Jacobins.
  Girondins:
  - Alta burgesia i noblesa
  - El seu governador era Danton
  - Monarquia parlamentaria
  - Sufragi sensatari
  - Reformes moderades
  Jacobins:
  - Baixa i mitjana burgesia
  - Robespierre
  - República
  - Sufragi universal
  - Reformes més profundes
 • Convenció Girondina

  Convenció Girondina
  Comença desde la victòria de les eleccions dels Girondins, el seu governador es Danton. A n'aquesta convenció la familia reial va voler fugir del poble, són descoberts i enviats a judici. Aústria i Pússia declaren la guerra França, el poble es defensa, per últim hi ha l'execució del rei Lluís XVI i de la familia reial
 • Convenció Jacobina

  Convenció Jacobina
  Prove del Cap d'Estat del Jacobins amb l'ajuda de Sans Culots, el seu governador és Robespierra.
  Es va crear la constitucó del 93:
  - Republica
  - Sobirania nacional, hi ha perlament
  - Sufragi universal masculí
  - No separació de poders
  - Poder executiu i legislatiu --> Robespierre
  - Nou orgue
  - Comite de solució públic
  - Persecucions i execucions dels "enemics" de la republica
 • Constitució del 1795

  Constitució del 1795
  Prove del Cop d'Estat de Robespierre i l'exercit.
  - República
  - Sobirania nacional hi ha pelament
  - Sufragi censatari
  - Separació de poders
  - Legislatiu --> Consell de 500 i consell d'ancians
  - Execució --> Directori (5 membres)
  - Judicial --> Jutges
  COP D'ESTAT DE NAPOLEÓ BONAPARTE