Screenshot 2024 04 09 10.52.21

La construcció de la Unió Europea

 • Tractat de Roma

  Tractat de Roma
  El 25 de març 1957 es signen els Tractats de Roma, que donen lloc a dues organitzacions:
  -La Comunitat Econòmica Europea (CEE)
  -La Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (CEEA), coneguda com Euratom
 • Creació l'EFTA

  Creació l'EFTA
  La creació de l'EFTA es va produir durant la Guerra Freda, quan diversos països europeus van optar per no unir-se al Mercat Comú Europeu.Es va signar a Estocolm el 5 de gener de 1960 pels països fundadors: Àustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suècia, Suïssa i el Regne Unit.
  L'EFTA té com a objectiu principal la promoció del comerç lliure entre els seus membres i amb altres països, mitjançant la reducció de barreres aranzelàries i no aranzelàries al comerç.
 • Sistema monetari europeu

  Sistema monetari europeu
  El SME és va ser un sistema que aspira a facilitar la cooperació financera i l'estabilitat monetària en la Comunitat Econòmica Europea.
 • Incorporació Grecia

  Incorporació Grecia
 • Acord Schengen

  Acord Schengen
  L'Acord de Schengen és un acord de diversos països d'Europa van suprimir els controls a les fronteres interiors i van traslladar aquests controls a les fronteres exteriors. L'acord, signat a la ciutat luxemburguesa de Schengen en 1985 i en vigor des de 1995, estableix un espai comú -denominat espai Schengen- que comprèn una gran part del continent europeu.
 • Incorporació Espanya

  Incorporació Espanya
 • Incorporació Portugal

  Incorporació Portugal
 • Acta Única Europea

  Acta Única Europea
  va ser signada el 17 de febrer de 1986 als Mestres i va entrar en vigor el 1 de juliol de 1987. Aquesta acta va ser un acord entre els membres de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) per aprofundir la integració europea, eliminar les barreres comercials entre els estats membres i establir un mercat únic europeu.
 • Tractat de Maastrich

   Tractat de Maastrich
  La CEE passa a denominar-se Unió Europea UE
  L’organització de la UE s’estructura en 3 àrees:
  Àrea Comunitària: crea la ciutadania europea, instaura la unió monetària i econòmica (crea BCE i l’Euro), i declara la cohesió econòmica i social com a prioritària.
  Àrea de política exterior i seguretat comuna (PESC): portar de manera unitària les relacions exteriors (defensa i seguretat) de la UE.
  Àrea de justícia i afers interns: cooperació judicial i policial.(terrorisme, narcotràfic, etc..)
 • Incorporació Finlandia

  Incorporació Finlandia
 • Incorporació Austria

  Incorporació Austria
 • Incorporació Suecia

  Incorporació Suecia
 • Zona Euro

  Zona Euro
  Va ser creada el 1 de gener de 1999 amb l'entrada en vigor de la moneda única europea, l'euro, per als països de la Unió Europea que van complir els criteris d'adhesió establerts en el Tractat de Maastricht. Inicialment, 11 països van adoptar l'euro el 1 de gener de 1999, així creant la Zona Euro. Més tard es van integrar 7 paisos més.
 • Incorporació: Chipre, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovenia

  Incorporació: Chipre, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovenia
 • Constitució Europea

  Constitució Europea
  La Constitució Europea es va elaborar per tal d'unificar i substituir els diferents tractats que han anat marcant les normes de la Unió Europea, Tractat de París, Tractats de Roma, Tractat de Brussel·les o Tractat de fusió, Acta Única Europea, Tractat de Maastricht, Tractat d'Amsterdam, Tractat de Niça
  i els tractats d'adhesió dels diferents països que s'hi han incorporat. Va ser signat a Roma el 2004, però mai va ser ratificat.
 • El Tractat de Lisboa ( s'accepta 2009)

  El Tractat de Lisboa ( s'accepta 2009)
  Pretén agilitzar i millorar el funcionant de les institucions europees
  Es fixen els 750 d’eurodiputats del Parlament Europeu + president
  El Consell Europeu tindrà un president permanent (2 anys i mig i renovable un cop); les seves decisions han de ser aprovades per una majoria qualificada (55% dels estats i representants del 65% de la població).
  En la Comissió Europea, cada estat tindrà un comissari.
  Reforça la importància de les regions (diversitat cultural i lingüística)
 • Incorporació Rumania

  Incorporació Rumania
 • Incorporació Croàcia

  Incorporació Croàcia
 • Sortida Gran Bretanya

  Sortida Gran Bretanya
 • Brèxit

  Brèxit
  Brexit és una abreviatura de les paraules angleses Britain (Gran Bretanya) i exit (sortida), i és el terme encunyat per a referir-se a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE).