L'origen del comerç internacional - Ale Hernandez

 • 1500

  Mercantilisme/Proteccionisme

  Mercantilisme/Proteccionisme
  Sistema economicopolític que considera els països mab major quantitat de metalls preciosos els més rics. Inici del desenvolupament del comerç i les exportacions.
 • Liberalisme

  Liberalisme
  Sistema ecònomic que promou la lliberatt econòmica i s'oposa a l'intervenció estatal sobre l'economia.
 • Period: to

  WWI

  Conflicte militar armat entre els Aliats (França, Gran Bretanya, Russia i EUA) i l'Eix (Imperi Austrohogarès, Imperi Alemany, i l'Imperi Otom)
 • Neoliberalisme

  Neoliberalisme
  Filosofia econòmica que retoma el liberalisme clàsic y el replanteja dins la doctrina capitalista del segle XX amb principis més radicals. Favoreix la privatització de les empreses i la reducció de l'intervanció per part de l'Estat.
 • Period: to

  WWII

  Conflicte bèl·lic on les majors potencies del món s'enfronten. Els Aliats (Gran Bretanya, URSS, EUA i França) i l'Eix (Alemanya Nazi, Japó i Itàlia feixista).
 • Bretton Woods / Banc Mundial

  Bretton Woods / Banc Mundial
  Acords que estableixien el tipus de canvi fixe del dólar i l'òr a 35 dólars la unça. L'objectiu era finalitzar el proteccionisme que predominava a Europa a principis de segle. Neix el Fons Monetari internacional i el Banc Mundial.
 • FMI

  FMI
  El Fons Monetari Internacional 'es una organització que promou la cooperació monetaria internacional, garanteix l'estabilitat financera i facilita el comerç internacional. També promou taxes de treball elevades i creixement econòmic sostenible. Neix amb l'acord de Bretton Woods.
 • GATT

  GATT
  (General Agreement on Tariffs and Trade). Acord general sobre aranzels i comerç de 1947. Acord que volia eliminar les barreres al comerç internacional i causant principal del creixement elevat del comerç al segle XX.
 • Period: to

  Ronda Uruguay

  Ronda de nogociacions comercials multilaterals dins del GATT, on 123 països disputaven extendre les normatives comercials del GATT a noves areas com l'agricultura o l'harmonització de les mesures sanitaries y de seguretat a nivell mundial.
 • OMC

  OMC
  La Organització Mundial del Comerç es una organització internacional que s'ocupa de les normes globals sobre el comerç entre països. Garanteix la fluïdesa del comerç, llibertat i previsibilitat.