L'origen del comerç internacional

 • 1500

  Mercantilisme / Proteccionisme

  El mercantilisme és un sistema polític i econòmic basat en la idea que els països són més rics i pròspers com més metalls preciosos puguin acumular. Es va caracteritzar principalment per un fort “proteccionisme” estatal a les economies nacionals.
 • Period: 1500 to

  Liberalisme

  El liberalisme és un grup d'ideologies polítiques, socials i religioses, que s'oposen a l'absolutisme i que afirma la llibertat de la persona i la supremacia de la iniciativa individual per sobre de la col·lectiva.
 • Period: to

  Primera Guerra Mundial

  La Primera Guerra mundial o la Gran Guerra fou un conflicte bèl·lic que va tenir lloc a Europa i al Pròxim Orient entre 1914 i 1918. La política exterior cada vegada més agressiva d'Àustria-Hongria, Rússia i especialment Alemanya va originar el conflicte.
 • Neoliberisme

  Típicament, el terme neoliberalisme es refereix a la filosofia politicoeconòmica que propugna la mínima intervenció d'organismes estatals sobre l'economia i la política. Així el paper de l'estat es redueix a garantir les llibertats individuals.
 • Period: to

  Segona Guerra Mundial

  La Segona Guerra Mundial va ser un conflicte bèl·lic que va implicar la majoria de les nacions del món, incloent-hi totes les grans potències, organitzades en dues aliances militars: els aliats i les potències de l'Eix.
 • Banc Mundial

 • FMI

  El Fons Monetari Internacional és l'organització internacional encarregada de vigilar el sistema financer global, d'observar les taxes de canvi de monedes i la balança de pagaments, i d'oferir assistència tècnica i financera quan es requereixi
 • Period: to

  Bretton Woods

  Els Acords de Bretton Woods foren uns acords econòmics que van permetre de dibuixar les grans línies del sistema financer internacional després de la Segona Guerra Mundial.
 • GATT

  L'Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç és un acord multilateral, creat a la Conferència de l'Havana el 1947, i signat el 1948, per la necessitat d'establir un conjunt de normes comercials i concessions aranzelàries. És considerat com el precursor de l'Organització Mundial de Comerç.
 • Period: to

  Ronda Uruguay

  El terme ronda fa referència a reunions entre països amb l'objecte de negociar la política aranzelària i la liberalització dels mercats a nivell mundial. La Ronda Uruguai és la vuitena en aquest sentit i va ser oberta a Punta del Este, Uruguai el 1986 i conclosa a Marràqueix el 15 de desembre de 1993.
 • OMC

  L'Organització Mundial de Comerç és una organització internacional que supervisa els acords comercials en definir les regles del comerç entre els estats membres. L'OMC és el successor de l'Acord General d'Aranzels i Comerç i té com a propòsit el reduir o eliminar completament les barreres internacionals al comerç.