Koude Oorlog

By kyra613
 • Het Ijzeren Gordijn

  Het Ijzeren Gordijn
  Het Ijzeren Gordijn was een scheiding door Europa tussen het communisme het kapitalisme. Het was een groot symbool in de Koude Oorlog, op de lijn tussen het westen het het oosten lagen mijnvelden en was beschermd met prikkeldraad, waar de naam ook vandaan komt
 • Marshallplan

  Marshallplan
  Het Marshallplan werd ingevoerd door Amerika. Europa kreeg grondstoffen en geld van de VS om zichzelf weer te kunnen opbouwen na de Tweede Wereldoorlog. Oost-Europa mocht deze hulp niet aannemen van Stalin.
 • Containmentpolitiek

  Containmentpolitiek
  De term 'containmentpolitiek' werd bedacht door George Kennan, het betekent ook wel indamming. Hiermee werd voorkomen om het communisme verder te verspreiden.
 • Korea-Oorlog

  Korea-Oorlog
  In deze periode was er een gevecht tussen en Noorden en Zuiden van Korea. Het noorden was communistisch, en pleegde een invasie op het zuiden. Het volgde tot oorlog in Korea, en is dus ook een onderdeel van de Koude oorlog.
 • Vietnamoorlog

  Vietnamoorlog
  De Vietnamoorlog ontstond voor een groot deel uit de botsingen tussen kapitalisme en communisme. In 1954 was Vietnam een kolonie van Frankrijk, en de VS wilde niet dat Vietnam communistisch zou worden, dus er brak oorlog uit. Deze oorlog duurde tot 1975
 • Berlijnse Muur

  Berlijnse Muur
  In 1961 werd de Berlijnse Muur gebouwd. Je kon ineens niet meer van Oost Berlijn naar West Berlijn en andersom. Dit werd gedaan zodat mensen communisten niet kapitalistisch zouden worden.
 • Cubacrisis

  Cubacrisis
  De Cubacrisis was een van de spannendste momenten in de Koude Oorlog. Cuba was communistisch, dat heel erg dichtbij het kapitalistische Amerika lag. Hier dreeg een atoomoorlog te ontstaan, maar uiteindelijk is het er niet van gekomen omdat het risico gewoon te groot was.
 • Glasnost en Perestrojka

  Glasnost en Perestrojka
  Michail Gorbatsjov was de nieuwe leider van de Sovjet Unie. Hij voerde een zachtere politiek in. Het 'glasnost' stond voor openheid en 'perestrojka' stond voor herstructering.
 • Val van de Berlijnse Muur

  Val van de Berlijnse Muur
  De val van de Berlijnse Muur was het einde van de scheiding tussen het communisme en het kapitalisme. De Berlijnse muur heeft bijna dertig jaar gestaan.
 • Einde van de Koude Oorlog

  Einde van de Koude Oorlog
  De Koude Oorlog kwam ten einde toen de Sovjet-Unie viel. Gorbatsjov werd afgezet, en de Koude Oorlog was beeindigd.