Kinas historia

 • 1700 BCE

  Inledningen

  För ca 8000 år sedan började man slå sig ner vid floder i Kina och odla ris - den mest potenta energiformen i jämförelse med exempelvis vete, korn, havre. Tack vare riset kunde man föda upp en stor befolkning, dock var det väldigt energikrävande att odla.
 • 1700 BCE

  Himmelska mandatet

  Innan Kinas första riktiga dynasti fanns det två imperier som hette Shang (ca 1700 fvt) och Zhou (1100-256 fvt) och som samexisterade med varandra. Det var under denna period som Himmelska mandatet kom till. Det handlar om att man har fått tillåtelse av jorden att leda folket. Kina har/hade en stor avsaknad av religion - istället har man större koppling till naturen. Kejsaren måste ha Himmelska mandatet för att få leda, hen måste bli bekräftad av kosmo, naturkraften.
 • Period: 1700 BCE to

  Kinas historia

  Den här tidslinjen sträcker sig från 1700 fvt när kungariket Shang växer fram. Här kan man se tiden centrala händelser i Kinas historia tog plats, samt under vilken tid viktiga personer levde.
 • Period: 1040 BCE to 256 BCE

  Legalismen

  Legalismen är en livsåskådning som handlar om juridik som implementeras på en administrativ nivå. Den får fotfäste i den första kinesiska dynastin. Tron har en mer pessimistisk syn på människan - människan behöver mycket vägledning. Lagen ska följas, finns exempel där hela byar fått dö för att en person begått ett brott. Man använde tortyrmetoder. Man gjorde sig även av med alla skrifter som har med Konfucius att göra. Livsåskådningen kan kopplas till himmelska mandatet.
 • Period: 551 BCE to 479 BCE

  Konfucianismen

  Den här livsåskådningen bygger på att alla ska vara en gentleman - man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Man ska vara snäll och god. Utbildningen är även i fokus, alla kan bli bättre. fader, sonen, frun, vännen - familj är viktigt. Något annat som betonas inom konfucianismen är det himmelska mandatet.
 • Period: 500 BCE to

  Daoismen (Taoismen)

  Det här är en spirituell religion som vänder sig till naturen och kosmos (himmelska mandatet). Den är mer privat, man utövar den hemma, skyltar inte om det. Det finns ett sug att experimentera, alkemi, vilket är en anledning till att Kina ligger långt fram på många sätt.
 • Period: 246 BCE to 210 BCE

  Shi Huangdi - Qin-dynastin

  Shi Huangdi var Kinas första kejsare och grundaren för Qin-dynastin. Han skapar ett helt nytt skriftsystem, börjar bygga den kinesiska muren, skapar ett myntsystem, samt mått och vikt och han skapar dessutom förutsättningar för att odla ris m.m. Shi Huangdi är även mannen som lät bygga den kända Terracotta armén då han hade en stor rädsla för döden.
 • Period: 221 BCE to 206 BCE

  Qindynastin

  Kinas första dynasti med Qin Shi Huangdi som kejsare. Han enar kinesiska kungariken.
 • Period: 206 BCE to 220

  Han-dynastin

  Under denna period använder man sig av en ny administration. Man vänder sig till konfucianismen och därför ser man utbildningen som viktig, man utbildar folk för att bli bättre. Under denna tiden delar man in riket i ännu mindre delar för att ha mer kontroll och göra byråkratin tajtare. Man införde rekommendationssystem. (Rekommendationssystem: baserade utbildningssystem på rekommendationer från äldre lärare, studenter blir ambitiösa och plikttrogna. Är korrupt.)
  • SPAM-modellen
 • Period: 618 to 907

  Tangdynastin

  Storslagen och blomstrande dynasti - en av de mäktigaste dynastierna i Kina som blomstrade såväl ekonomiskt som kulturellt tack vare utbyte med och påverkan från andra länder, sidenvägen. Hade en stark armé. Fanns kopplingar till legalismen och konfucianismen - körde vidare på han-dynastins tankar om lagar och regler. Utvecklar examinationssystemet. Man delar in jordbruksyta i lika stora delar, varje manligt överhuvud/familj får en sån del (jordbrukslott). Wu Zetian, en kvinna, blir kejsare.
 • Period: 960 to 1279

  Songdynastin

  Dynastin är framgångsrik - effektiviserar examinationssytemet, (ca 600 pers examineras varje år, systemet möjliggör social förflyttning -> effektiviserar jordbruket). 50% av de som examineras kommer inte från det akademiska skiktet. Man använder legosoldater, säger upp armén. Finns inte möjligt för de aristokratiska familjerna att ha egna arméer. Blir 100 miljoner människor i Kina!
 • Period: 1162 to 1227

  Temujin, Djingis Khan

  Djingis khan fick namnet Temujin vid födelsen. Han var en hård, grym, girig och hämndlysten mongolisk härskare. Temujin letar upp kompetenta människor och rekryterar de till sin klan som växer sig allt större. Kombinationen av meritokrati och hästar gjorde armén stark. Temujin väljs till Djingis Khan (klanernas klan) år 1206. Han förenade de mongoliska stammarna och upprättade mongolväldet, som under hans sonson Kublai Khans tid blev världshistoriens största sammanhängande imperium.
 • Period: 1215 to 1294

  Kublai Khan

  Kublai Khan, (sonson till Djingis khan), var mongolernas store härskare under andra halvan av 1200-talet. Hans rike var det dittills största rike som någonsin funnits. Det visade sig dock vara omöjligt att hålla samman. Kublai Khan valde därför att styra över Kina som han ansåg vara den värdefullaste delen av väldet. Han var den siste store mongolhärskaren. När han dog 1294 delades det väldiga mongolriket upp i mindre delar.
 • 1300

  Uppfinningar

  Fram tills 1300-talet ser man en sjukt stor skillnad i produktiviteten i Kina gentemot Europa - i Kina började man t.ex producera silke 3000 år tidigare. De är före med bl.a järnplogen, fallskärm, gjutjärn, skottkärra och hängbro.
 • Period: 1368 to

  Mingdynastin

  Zhu Yuanzhang: den enda kinesiska kejsaren som kommer ur ingenting. Han föds i en fattig bondefamilj, hela familjen dör, blir munk och tiggare. Kommer till en bondeby och startar en rebellgrupp mot den styrande eliten. Den fattiga bonden leder ett uppror och blir världens mäktigaste man. Han gör livet lättare för bönder, kan relatera. Vänder sig till SPAM-modellen och värderar bönder högt medan han ser handelsmän som en parasit på samhället. Sluter landet och skapar nytt skattesystem.
 • Period: to

  Qingdynastin

  Kinas sista dynasti. Ett folkslag som heter Machurerna kommer att komma in från norr och ta makten. Man kommer göra det så pass bra för bönderna att man går från 100 miljoner till 450 miljoner i slutet av dynastin. Produktiviteten hos bönder ökar och skatterna blir lägre. När befolkningen får det bättre ställt börjar fler och fler flickor överleva. Först ny knyts Tibet till Kina. En annan sak som utmärker denna dynasti är att man försöker förbjuda liljeknoppar.
 • Slutet

  Från 1906 blir Kina en konstitutionell monarki. Republiken utropades 1912. Kina får en USA-vänlig president, Sun Yatsen - deras första president. Deras 2332 års kejserliga historia har kommit till ett slut. Kina som land har i princip alltid varit densamma. Man byter endast ut det himmelska mandatet (kejsaren och dynastin).