Kalli ajatelg

 • Tartu Pedagoogiline Kool

  Tartu Pedagoogiline Kool
  Alustasin muusikaõpetajaks õppimist.
 • Kingissepa II keskkool

  Kingissepa II keskkool
  Esimene töökoht Saaremaal
 • Tallinna Riiklik Konservatoorium

  Tallinna Riiklik Konservatoorium
  Asusin õppima muusikapedagoogikat. Oli laulupeoaasta!
 • Aluste 8.-kl. Kool.

  Aluste 8.-kl. Kool.
  Asusin muusikaõpetajana tööle. Elukohaks sai Vändra valla Vaki küla Murroja talu.
 • Tootsi Kool

  Tootsi Kool
  Aluste koolist on saanud Pärnjõe Kool ja lisaks sellele asusin muuskat õpetama ka Tootsi Põhikoolis
 • Vanaema

  Vanaema
  Kõige tähtsam amet hetkel