Download

Japo

 • Period: 1000 BCE to

  Japo

  La cultura del Japó és el resultat d´un procés històric que va començar amb les onades immigratòries originàries del continent asiàtic i de les illes de l´oceà Pacífic, seguit per una forta influència cultural provinent de la Xina.
 • Period: 600 BCE to 700 BCE

  Aparició del budisme

  D'igual manera quan el budisme arribà al Japó en el segle vii, el xinto hagué de redissenyar els seus llocs de culte per llocs més harmoniosos com palaus i residències de l'aristocràcia japonesa com llocs religiosos.
 • Period: 3 to 8

  El idioma japonés

  Poco se sabe acerca del origen del idioma. Hay textos chinos del siglo iii que documentan algunas palabras japonesas, pero los primeros textos extensos no surgen hasta el siglo viii. Durante el período Heian (794-1185), el chino ejerció una profunda influencia en el vocabulario y fonología del japonés antiguo y del medio temprano
 • 250

  Fi de la civilització japonesa

  Fi de la civilització japonesa
  La cultura japonesa duraria fins al 250 quan va ser desplaçada abruptament per la cultura Yayoi originària de Kyūshū. Aquests períodes van ser seguits pel que es coneix com el Japó clàssic que comprèn els períodes Asuka, Nara i Heian, quan el budisme i la cultura de Xina van ser introduïts.
 • 500

  Período Yayoi

  Período Yayoi
  L'arxipèlag nipó estava jalonat de petits estats formats al voltant de clans (uji), entre els quals va prevaler el de Yamato, que va donar origen a la família imperial. Aquesta religió va propiciar el sentit original de puresa i frescor de l'art japonès, amb predilecció pels materials purs, sense decorar, amb sentit d'integració amb la natura (kami o supraconciència). Des del segle i a. C.la deesa començar a introduir-se la civilització del continent, a causa de les relacions amb Xina i Corea.
 • 552

  Període Asuka

  Període Asuka
  L'estat de Yamato va forjar un regne centralitzat seguint el model xinès, plasmat a les lleis de Shōtoku-Taishi (604) i la Taika de 646. L'arribada del budisme va produir al Japó un gran impacte a nivell artístic i estètic, amb forta influència del art xinès. Va ser especialment fructuós per a l'art el govern del príncep Shōtoku (573-621), que va afavorir el budisme i la cultura en general.
 • Period: to

  El santuari Yasukuni

  El santuari Yasukuni , (Yasukuni Jinja?, lit. Santuari del País de la Pau) és un santuari xintoista situat en Chiyoda, Tòquio. Va ser fundat per l'emperador Meiji el juny de 1869 i commemora als que van morir al servei del Japó, des de la Guerra Boshin de 1868-1869, fins a les dues guerres sino-japoneses, 1894-1895 i 1937-1945 respectivament.El propòsit del santuari s'ha ampliat al llarg dels anys per a incloure als que van morir en les guerres en les quals es va veure implicat el Japó
 • Period: to

  L'era Meijí

  L'era començà amb la remoció de l'últim shōgun, Tokugawa Yoshinobu, (que viuria en aïllament a Shizuoka durant aquesta era), i l'entronització de l'emperador, el primer emperador amb poder polític després de diversos segles de shogunat. L'emperador continuà una intensa campanya de reformes encetada vint anys endarrere per la restauració Meiji, que modificaria l'estructura política, social i econòmica del país.
 • Period: to

  L'Abolició del sistema Han

  L'Abolició del sistema Han i l'establiment del Sistema de Prefectura Haihan-Chiken va ser un acte, el 1871, del nou govern Meiji de l'Imperi del Japó per reemplaçar el sistema tradicional de domini feudal (Han) i introduir l'autoritat d'un govern central (prefectures del Japó). Aquest procés va marcar la culminació de la Restauració Meiji en el qual tots els dàimio (senyors feudals) estaven obligats a retornar la seva autoritat a l'Emperador. El procés es va dur a terme en diverses etapes.
 • Period: to

  La guerra russo-japonesa

  Guerra russo-japonesa es va combatre entre l'Imperi del Japó i l'imperi rus durant 1904 i 1905 sobre les ambicions imperials rivals a Manxúria i Corea. Els principals teatres d'operacions militars eren la península de Liaodong i Mukden al sud de Manxúria i als mars al voltant de Corea, Japó i el mar Groc.