invents S.XXI

By fakhir
 • 99,999 BCE

  Prehistòria ( 2.500.000- 3.500) a.c (DESTACADA)

  Prehistòria ( 2.500.000- 3.500) a.c (DESTACADA)
  El descobriment del foc, ho va descobrir L'Homo Erectus. (500.000) a.C
 • 3500 BCE

  Prehistòria ( 2.500.000- 3.500) a.c

  Prehistòria ( 2.500.000- 3.500) a.c
  Arc i fletxa, ho van inventar els egipcis. L'any 3.500 a.C
 • 3500 BCE

  Prehistòria ( 2.500.000- 3.500) a.c

  Prehistòria ( 2.500.000- 3.500) a.c
  Escriptura, es va inventar a Mesopotamia a l'any 3500 a.C
 • 1800 BCE

  Edat antiga (4000 a.C - 476 d.C)

  Edat antiga (4000 a.C - 476 d.C)
  L'espasa no se sap qui la va inventar. És va crear ente als 1800 a.C- 700 a.C
 • 1500 BCE

  Edat antiga (4000 a.C - 476 d.C)

  Edat antiga (4000 a.C - 476 d.C)
  El rellotge de sol, egipcis l'any va ser 1500 a.c
 • 680 BCE

  Edat antiga (4000 a.C - 476 d.C)

  Edat antiga (4000 a.C - 476 d.C)
  La moneda. No se sap qui la va crear. És va crear a l'any 680 a.C DESTACADA
 • 1000

  Edat Medieval 476-1492 d.C

  Edat Medieval 476-1492 d.C
  Molins de vent, no se sap quie la va invetar. A l'any que va trobar el primer molí de vent va ser al 1000
 • 1040

  Edat Medieval 476-1492 d.C

  Edat Medieval 476-1492 d.C
  La brúixola, la va inventar Flavio Gioia, a l'any 1040
 • 1064

  Edat Medieval 476-1492 d.C (DESTACADA)

  Edat Medieval 476-1492 d.C (DESTACADA)
  Balllesta. És va crear a la dinastia Chou, a l'any 1064 DESTACADA
 • 1440

  Edat moderna 1492-1789 d.C (DESTACADA)

  Edat moderna 1492-1789 d.C (DESTACADA)
  Impremta. La va crear Johannes Gutenberg, a l'any 1440
 • Edat moderna 1492-1789 d.C

  Edat moderna 1492-1789 d.C
  Microscopi. El va crear Zacharias Janssen al any 1590
 • Edat moderna 1492-1789 d.C

  Edat moderna 1492-1789 d.C
  Barometre. El va inventar Torricceli a l'any 1643.
 • Edat conteporania 1789 i no s'ha acabat

  Edat conteporania 1789 i no s'ha acabat
  Bombeta. La va crear Edison a l'any 1880.
 • Edat conteporania 1789 i no s'ha acabat

  Edat conteporania 1789 i no s'ha acabat
  Avió. La van crear el senyor Wibur i Orville Wright
 • Edat conteporania 1789 i no s'ha acabat (DESTACADA)

  Edat conteporania 1789 i no s'ha acabat (DESTACADA)
  Internet. La va crear un departament de Estats units, a l'any 1983