Information sharing 1

Tähtsamad sündmused tehnika arengus, mis muutsid oluliselt informatsiooni edastamist

By Tanika