Impulsar la biblioteca escolar

By albacg
 • Period: to

  Fase 1

 • Reunió d'organització

  Entre el projecte d'impuls de la biblioteca i el projecte APS de l'escola.
 • Reunió amb el professorat i el voluntariat jubilat

 • Reunió amb els alumnes de 3r, 4t d'ESO i 1r de Btx

 • Adequació de la nova biblioteca.

  Empaquetar tots els llibres de la biblioteca antiga i moure el que es necessiti al nou espai.
 • Formació a l'alumnat del programari de la gestió de préstec.

 • Selecció i etiquetatge dels espais i llibres

 • Reunió d'organització del nou curs

  Durant el mes de setembre es faran els horaris de la biblioteca. Els alumnes la gestionaran els dilluns de 15 a 17h i el prejubilat d'11 a 12h (a les hores del pati).
  El professorat es farà responsable de l'ús de la biblioteca durant les seves hores de classe.
 • Dotar aquest nou espai amb wifi i ordinadors.

  Pensar que la biblioteca serà un espai polivalent. Caldrà diferents zones: teatre, reportatges, conferències...
 • Establir mecanismes d'avaluació del segon curs.

 • Period: to

  Fase 2

 • Inauguració de la biblioteca

 • Avaluació del primer any de funcionament

  Propostes de millora
 • Period: to

  Fase 3

 • Proxim pla d'impuls de la biblitoeca

  Avaluació del funcionament de la biblioteca durant els 3 anys de funcionament.
  Obrir la biblioteca durant més hores.
  Aconseguir una biblioteca 2.0.