1 000 sapa990402375260

II wojna śwaitowa

By Lindka
 • Rozpoczęcie II wojny światowej

  Rozpoczęcie II wojny światowej
  Atak Niemiec na Polskę. Następnie do wojny przystąpiły Wielka Brytania i Francja, które w 1939 roku 3 września oficjalnie wypowiedziałay wojnę Niemcom.
 • Bitwa o Atlantyk

  Bitwa o Atlantyk
  Najdłuższa kampania II wojny światowej toczona na Oceanie Atlantyckim i tworzących go morzach; trwała od 3 września 1939 roku do kapitulacji Niemiec w maju 1945. Najważniejszymi uczestnikami tych działań morskich były: brytyjska Royal Navy i niemiecka Kriegsmarine, a od roku 1941 także flota amerykańska.
 • Kapitulacja załogi Westerplatte

  Kapitulacja załogi Westerplatte
  Zwycięstwo Niemców - przegrana Polaków
 • Złamanie paktu

  Złamanie paktu
  Złamanie polsko-słowieckiego paktu o nieagresji z 1932 roku. Przyczyną było zaatakowanie Polski przez Armie Czerwoną.
 • Niemiecka inwazja na Skandynawię

  Niemiecka inwazja na Skandynawię
  Aby zabezpieczyć dostawy szwedzkich rud żelaza, niezbędnych dla niemieckiego przemysłu wojennego, i uprzedzić spodziewane zajęcie norweskich portów przez aliantów, 9 kwietnia 1940 roku III Rzesza zaatakowała Danię i Norwegię.
 • Kampania francuska

  Kampania francuska
  10 maja 1940 roku Niemcy zaatakowali Holandię, Belgię i Luksemburg.
 • Zajęcie Paryża

  Zajęcie Paryża
  Zajęcie Paryża przez Niemców
 • Bitwa o Anglię

  Bitwa o Anglię
  8 sierpnia 1940 atakiem Luftwaffe na lotniska RAF rozpoczęła się powietrzna bitwa o Anglię, trwająca do 31 października. Celem Niemców było osiągnięcie dominacji w powietrzu oraz osłabienie potencjału militarnego wroga, co miało być wstępem do morskiej inwazji na Wyspy Brytyjskie.
 • Pakt trzech

  Pakt trzech
  Niemcy, Włochy i Japonia podpisały trójstronne porozumienie wojskowe (tzw. pakt trzech lub pakt berliński).
 • Kampania bałkańska

  Kampania bałkańska
  28 października 1940 roku Włochy zaatakowały Grecję. Wojska włoskie zostały jednak szybko powstrzymane i odrzucone, a w grudniu oddziały greckie wkroczyły do południowej Albanii.
 • Zerwanie

  Zerwanie
  W wyniku tzw. sprawy katyńskiej zerwano polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne.
 • Niemiecka inwazja na ZSRR

  Niemiecka inwazja na ZSRR
  22 czerwca 1941 roku III Rzesza wypowiedziała wojnę i dokonała zbrojnej agresji na ZSRR, co otworzyło po raz pierwszy od października 1939 front wschodni II wojny światowej.
 • Istotne wydarzenie, zmieniające całkowity układ sił

  Istotne wydarzenie, zmieniające całkowity układ sił
  Przystąpienie do wojny po stronie koalicji antyhitlerowskiej Stanów Zjednoczonych oraz japoński atak na amerykańską bazę na Hawajach – Pearl Harbor.
 • Wolność dla Żydów

  Wolność dla Żydów
  Rozpoczeła się likwidacja getta warszawskiego.
 • Powstanie w getcie warszawskim

  Powstanie w getcie warszawskim
  Powstanie w getcie warszawskim było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko hitlerowcom, jak również pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie.
 • Period: to

  Bitwa na Łuku Kurskim

  Pragnąc po raz kolejny odzyskać inicjatywę na froncie, w lipcu 1943 roku Niemcy przeszli do zmasowanego kontrataku w okolicach Kurska, rzucając do walki większość swych sił pancernych. Bitwa na Łuku Kurskim, pomimo początkowych sukcesów niemieckich, skończyła się przegraną atakujących i ostatecznym przejęciem przez Armię Czerwoną inicjatywy strategicznej, której nie oddała ona już do końca wojny.
 • Period: to

  Bitwa o Monte Cassino

  http://serwisy.ioh.pl/pokaz-dzial/2-wojna-swiatowa/artykuly/bitwa-pod-monte-cassino
  Polskim dowódcą podczas Bitwy o Monte Cassino, która odbyła się we Włoszech,był generał Władysław Anders.
 • Powstanie warszawskie

  Powstanie warszawskie
  http://ioh.pl/artykuly/pokaz/powstanie-warszawskie--signal,1031/
  Od 1 sierpnia do 2 października 1944 trwało największe wystąpienie zbrojne ruchu oporu w Europie – powstanie warszawskie, w którym, poza AK, udział wzięły także oddziały innych organizacji zbrojnych, takich jak NSZ, AL oraz ochotnicy z 1. Armii Wojska Polskiego. Jego celem było wyzwolenie stolicy i utworzenie rządu niepodległej Polski.
 • Pierwsza bomba atomowa

  Pierwsza bomba atomowa
  Amerykanie zrzucają na Hiroszimę bombę atomową.