HOME I DONA A LA CIÉNCIA

Timeline created by Paula Samper
 • Period:
  5,000 BCE
  to
  476

  Edat Antiga

 • -288 BCE

  Arquimedes de Siracusa

  Arquimedes de Siracusa
  Invenció del canó de vapor.
 • 360

  Hipatia d'Alexandria

  Hipatia d'Alexandria
  Constructora del primer planisferi.
 • Period:
  476
  to
  1492

  Edat Mitjana

 • 1452

  Leonardo DaVinci

  Leonardo DaVinci
  Creador del paracaigudes, l'ornitòper...
 • 1473

  Nicolau Copèrnic

  Nicolau Copèrnic
  Primer en suportar la teoria heliocentrista.
 • Period:
  1492
  to

  Edat Moderna

 • 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Milloració del telescopi i suport de la teoria heliocentrista.
 • 1571

  Johannes Kepler

  Johannes Kepler
  Descobriment sobre la llei del moviment dels planetes.
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Invenció de la llei de la gravetat.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Fundador d'Estats Units.
 • Antoni Martí Franquès

  Antoni Martí Franquès
  Revolució científica.
 • John Dalton

  John Dalton
  Autor de la primera teoria atómica moderna.
 • Mary Somerville

  Mary Somerville
  Descobriment de Neptú.
 • George Simon Ohm

  George Simon Ohm
  Llei fonamental del corrent elèctric.
 • Period: to

  Edat Contemporània

 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Creador del primer motor elèctric i del globus.
 • Ada Lovelace

  Ada Lovelace
  Primera programadora d'ordinadors.
 • Narcís Monturiol

  Narcís Monturiol
  Creació del primer submarí tripulat.
 • Dmitri Mendeleyev

  Dmitri Mendeleyev
  Descobridor de la llei periòdica.
 • Thomas Edison Alba

  Thomas Edison Alba
  Creador de la bombeta, la pel·lícula, la càmera de pel·lícula...
 • Joseph John Thompson

  Joseph John Thompson
  Descobridor de l'electró.
 • Nikola Tesla

  Nikola Tesla
  Inventor del comandament a distància.
 • Marie Curie

  Marie Curie
  Descobriment del Radi i el Poloni.
 • Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford
  Descobridor del nucli atòmic.
 • Lise Meitner

  Lise Meitner
  Descobriment de la fissió nuclear.
 • Albert Einstein

  Albert Einstein
  Creador de la primera nevera escològica.
 • Niels Bohr

  Niels Bohr
  Creador de la teoria quàntica.
 • Haddy Lamarr

  Haddy Lamarr
  Inventora del WIFI.
 • Rosalind Franklin

  Rosalind Franklin
  Descobriment de la composició de l'ADN.
 • Margaret Hamilton

  Margaret Hamilton
  Creadora del programari on-board de l'Apol·lo.
 • Stephen Hawking

  Stephen Hawking
  Creador de les lleis de la mecànica dels forats negres.
 • Donna Strickland

  Donna Strickland
  Invenció de làser que permeten fer microcirugies.