Hizkuntzaren jabekuntza

 • 0 hilabete

 • 6 hilabete. Zizakadura aroa. Trebetasun fonologikoa.

  Edozein hots egiteko gaitasuna.
 • 8 hilabete.

 • Period: to

  8-12 hilabete.

  Hitzak ulertu baina ez ekoiztu.
 • 12 hilabete.Hots batzuk bereiztu.

 • Period: to

  12-18 hilabete.

  LEX: 10 hitz baino gehiago ekoiztu; hiztegia handitu; 83 hitz baino gehiago ulertu.
  FONO: 5 bokal; diptongo batzuk; kontsonante leherkariak; KB. SINT: Hitz 1-2 esaldiak.
 • 18 hilabete.

 • Period: to

  18-24 hilabete.

  LEX:hazkunde handia.
  FONO: leherkariak ez diren kontsonanteak; diptongo gehiago. MOR: izenak-aditzak bereiztu; hitz kategorien aniztasuna; subjektuekiko konmuztaduraz jabetu.
  SINT: gramatika ezaugarririk gabeko arotik- aditz sintagmaren arora.
 • 24 hilabete.

 • Period: to

  24-36 hilabete.

  LEX: 28 hitzetik 401 hitz ekoiztu.
  FONO: fonema multzoa asko handitu; KBK eta KBKK. MOR: menderakuntza markak; aoizki jokatuak.
  SIN: hasieran INFL edo inflexioaren kategoria aroa; KONP edo mendeko esaldien aroa.
 • 36 hilabete.