Fonologiaren, lexikoaren, morfologiaren eta sintaxiaren garapena haur euskaldunengan

 • HAURDUNALDIA

  Haurraren ahozko hizkuntzaren jabekuntza jaiotza aurretik hasten da, haurdunaldiko zazpigarren hilabetean zehazki.
 • 6. HILABETE: ZIZAKADURA

  Haurra “grrr” egiten hasten den unea, baina ez dute mezurik edo edukirik adierazten.
 • 8. HILABETEA

  Ingurukoen ahotsak identifikatzen hasten dira.
 • URTE 1

  Hitz solteak eta esaldi laburrak ulertzen hasten dira.
 • URTE ETA ERDI

  Hitz solteak eta esaldi laburrak ekoizten hasten dira, eta horrez gain, bokalak, zenbait kontsonante eta diptongo ikasten dituzte.
 • Period: to

  URTE ETA ERDI ETA BI URTE BITARTEAN

  “l” eta “r” esaten hasten dira.
 • BI URTE

  Gramatika lantzen hasten dira.
 • Period: to

  2 ETA 3 URTE BITARTEAN

  “ñ”, “ll”, “tt”, ”s”, “z”, “x”, “tz” eta “tx” esaten hasten dira.
 • 3 URTE

  Hizkuntza batekin edo birekin ondo maldatzen dira.
 • Period: to

  3 ETA 4 URTE BITARTEAN

  Kontsonante eta diptongo gehiago agertzen dira bere hizkuntzan. Silaben egituraren garapena. Hitz egiten hasten direnean adin bereko haurren artean ezberdintasunak egon daitezke, bakoitzak bere erritmoa duelako eta alde handia egon daiteke bi hizkuntza edo gehiago aldi berean garatzen ari direnean. Sintaxia ikasten hasten dira eta sintaxi horrekin esaldiak egiteko gai dira. Haurrak ikasten duten lehenengo gauza ikusten dituen objektuen, pertsonen… izenak dira, eta hau beraien ingur
 • 4 URTE

  “r” bikoitza agertzen da.