Història dels Invents i de la gravació del so

Timeline created by gerardmacau07
In Music
 • Fonoautograf

  Fonoautograf
  Es va crear a França per en Leon Scott, i va ser el primer aparell de transcriure les ones de sonor a un medi visible. Aquest dispositiu captava les ones sonores a traves de una botzina, el que feia que una corda situada dins del aparell vibrava i d'aquest modo es grabava el soroll sobre paper haumat
 • Fonograf

  Fonograf
  Va ser creat per Thomas Alva Edison, aquest nou aparell grabava el soroll amb una agulla que anava fent zurcs a lo llarg de un cilindre anomenat tinfoil. I lo bo del fonograf era que aquest si que reproduia el audio, per ecoltar lo que s'havia grabat el proces de la agulla es feia al reves.
 • Gramofon

  Gramofon
  A un amic de Thomas Alva Edison, Emile Berliner se li va acudir una idea de crear el Gramòfon un aparell que el seu funcionament era igual que el fonògraf però encontes de zurcs sobre un cilindre, ho feia sobre un disc.
 • Tocadiscus

  Tocadiscus
  El 1925 amb la incorporació de la electricitat es va crear el Tocadiscos un aparell que estava constituït per: Un plat giratori en el que girava el disc que es volia reproduir, un braç fonocaptor que servia com a suport de la capsula, la capsula era la encargada de transformar l'energia mecànica en energia electrica la cual mes tard era traduïda a vibracions sonores per els altaveus.
 • Casset

  Casset
  El casset el va crear la empresa PHILIPS. El casset era molt mes compacte i transportable que els altres suports i completament diferent en quant en la seva forma i funcionament ja que aquesta tenia una cinta magnètica la qual passava per dos petits carrets que estaven dins d'una carcassa de plàstic i estaven gravats de els dos costats.
 • Walkman

  Walkman
  El Walkman funcionava a piles i podies escoltar la teva musica amb auriculars en qualsevol lloc inclús menters caminaves per el carrer i va ser el primer dispositiu en tenir un nom original.
 • Disc Compacte

  Disc Compacte
  Les empreses PHILIPS i SONY van començar a comercialitzar el disc compacte en 1982. Era mes pràctic perquè es conservava mes temps, tenia molta mes capacitat de emmagatzematge i múltiples serveis ho sigui que no nomes permetia gravar vídeos sinó que també grabava vídeos, fotos ....etc. El seu tamany era de 12 centímetres de diàmetre i amb una capacitat de 650 MB que equival a 74 min. I lo diferent de aquest disc amb els anteriors es que aquest es llegia amb làser i no amb una agulla.
 • Mp 3

  Mp 3
  L' Mp 3 era un format de compressió de àudio digital que utilitza un algoritme amb perduda per aconseguir un menor tamany d'arxiu.
 • Spotify

  Spotify
  A canvi de un preu relativament accessible posen a la teva disposició casi tota la musica del mon perquè la puguis escoltar en el teu telèfon