Història de les matemàtiques

Timeline created by Àngel Fabregat
 • 20,000 BCE

  L'os d'Ishango

  L'os d'Ishango
  L'os d'Ishango és un os de babuí amb gravats per la seva superfície. Es creu que va ser la primera eina que es va utilitzar per contar o per dur a terme alguna operació més enllà del recompte.
 • 3,500 BCE

  Invenció del sistema de numeració sexagesimal

  Invenció del sistema de numeració sexagesimal
  A Mesopotàmia apareix un sistema de numeració sexagesimal inventat pels babilonis que consisteix en una sèrie de símbols, similar al sistema romà.
 • 1,850 BCE

  Creació del papir més antic que conservem

  Creació del papir més antic que conservem
  L'any 1850 a.C. Ahmes l'escrivà composà el papir més antic que hem trobat fins ara. En ell podem trobar 87 problemes amb les seves solucions i un mètode per calcular l'àrea d'un triangle.
 • 1,000 BCE

  Els maies mesuren el temps i elaboren calendaris

  Els maies mesuren el temps i elaboren calendaris
  Els maies eren grans astrònoms, i els seus avenços més importants van ser els càlculs de la durada d'un mes lunar molt aproximats als que considerem actualment exactes i la instauració d'un temps fix per delimitar quant dura un any (365 dies, tal i com és ara).
 • -540 BCE

  Invenció del Teorema de Pitàgores

  Invenció del Teorema de Pitàgores
  S'inventa probablement un dels teoremes més coneguts de tots els temps (actualment encara s'estudia a nivell acadèmic).
  Aquest teorema demostra que, en un triangle rectangle, la suma de la longitud dels dos costats curts (catets) al quadrat és igual a la longitud del costat llarg (hipotenusa) al quadrat.
 • -500 BCE

  Invenció de l'àbac

  Invenció de l'àbac
  L'àbac és un instrument utilitzat en l'antiguitat per comptar i dur a terme operacions matemàtiques. Va ser inventat a la Xina, entre el 500 a.C. i el 300 a.C.
 • 800

  Creació del tractat d'aritmètica d'Al-khwarizmi

  Creació del tractat d'aritmètica d'Al-khwarizmi
  Aquest tractat introdueix la numeració hindú i les regles de les quatre operacions bàsiques. A ell li devem el nom d'Àlgebra.
 • 1440

  Invenció de la impremta

  Invenció de la impremta
  Podríem dir que aquest és un moment clau en la història. La impremta ha servit per facilitar molt la feina de còpia de documents. Gràcies a aquest invent la humanitat ha pogut avançar molt més ràpid i sense tanta dificultat. Va ser creada per Johannes Gutenberg.
 • Descobriment de la llei de la Llei de la Gravitació Universal

  Descobriment de la llei de la Llei de la Gravitació Universal
  Isaac Newton va descobrir, suposadament a partir d'una poma que li va caure al cap, que a l'univers hi havia una força que sempre estava present i que atreia els objectes entre sí: la gravetat. Gràcies a això es pot explicar la força d'atracció entre els planetes.
 • Creació de la Teoria de la Relativitat

  Creació de la Teoria de la Relativitat
  Des de la publicació de la Teoria de la Relativitat General el 1915 ens ha sigut molt més fàcil entendre tot el que ens envolta, tant dins com fora del nostre planeta, i el seu funcionament. Albert Einstein ha sigut un científic excel·lent, i ha elaborat més teories, però aquesta és la més famosa.
 • Period:
  35,000 BCE
  to
  20,000 BCE

  Invenció de les matemàtiques: primers indicis matemàtics

  Durant aquest període es van desenvolupar els primers estris i tècniques per fer matemàtiques: l'evidència més antiga que tenim data de l'any 35000 a.C. i consisteix es ossos d'animals amb osques.
 • Period:
  2,850 BCE
  to
  1,650 BCE

  Egipte i la Xina

  Tant els egipcis com els xinesos eren bons matemàtics.
  Entre els seus assoliments destaquen la construcció de les piràmides i la invenció de l'àbac respectivament.
 • Period:
  -600 BCE
  to
  100

  L'època dorada dels grecs

  Durant aquest temps els grecs instauren les matemàtiques com a ciència i es produeixen grans avenços i descobriments, com per exemple:
  · Tales mesura l'ombra d'una torre per saber-ne la seva altura (600 a.C.)
  · Es crea el teorema de Pitàgores (540 a.C.)
  · Es busca la quadratura el cercle (450 a.C.)
  · Euclides escriu "Elements" i "L'Òptica" (300 a.C.)
  · S'inventa el principi d'Arquímedes i el número Pi (250 a.C.)
  · Eratòstenes mesura la circumferència de la Terra fent servir un pal (240 a.C.)
 • Period:
  250
  to
  1200

  Els indis i els àrabs

  Els indis van ser els encarregats de crear un sistema que utilitzava uns signes (números) molt pareguts als que nosaltres utilitzem, mentre que els àrabs, en concret Al-khwarizmi, van unir aquests nombres amb les regles de les quatre operacions bàsiques.
 • Period:
  476
  to
  1453

  Edat Mitjana

  A Europa també es van produir avenços pel que fa a les matemàtiques: durant l'Edat Mitjana es van traduir molts texts àrabs i grecs, i Fibonacci va millorar la forma d'entendre la numeració hindú i va crear la famosa successió amb el seu nom.
 • Period:
  1453
  to

  El Renaixement

  El Renaixement va ser l'època posterior a l'Edat Mitjana. També es van produir importants evolucions que permetrien avenços molt més grans en més poc temps.
 • Period: to

  Segle XVII

  Durant aquesta època se segueix avançant en quant a descobriments matemàtics es tracta. Apareixen grans científics com Newton, Leibniz, Napier, etc.
 • Period: to

  Segle XVIII. La il·lustració

  Durant aquest temps es va utilitzar el raonament com a eina i es van adoptar unes unitats globals, ja que fins al moment a cada lloc se n'utilitzaven unes de diferents. Un dels matemàtics més coneguts de l'època és Euler.
 • Period: to

  Segle XIX

  Durant aquest segle les matemàtiques van avançar moltíssim i van aparèixer branques noves, com per exemple les anomenades Matemàtiques modernes. Gauss és un dels matemàtics més destacats.
 • Period: to

  Segle XX

  Els coneixements sobre les matemàtiques ja són increïblement alts. Apareixen grans científics i matemàtics com Albert Einstein i es demostren teories amb una gran complexitat.