Història de les matemàtiques

 • 3500 BCE

  Els babilonis

  Els babilonis
  Els babilonis feien servir un sistema de numeració sexagesimal.
 • 2850 BCE

  Els xinesos

  Els xinesos
  Els xinesos van inventar l'àbac ja que eren molt bons en càlcul.
 • 600 BCE

  600-100 a.C

  600-100 a.C
  Arquímedes va crear el número PI. Hipàcia va ser acusada d'un heretge. Euclides recopila totes les matemàtiques i escriu l'Òptica. Tales mesura l'ombra d'una torre per calcular l'altura. Erastostenes mesura la terra fent servir un pal. Buscaven la quadratura del cercle i la geometria la feien amb un regle i un compàs. Pitàgores i el seu teorema
 • 800

  Els àrabs

  Al-khwarizmi va fer un tractat d'aritmètica
 • 1000

  Els maies

  Els maies
  Els maies eren astrònoms i van mesurar el temps i van fer calendaris.
 • 1000

  Els egipcis

  Els egipcis
  Ja que els egipcis eres bons matemàtics, les piràmides que feien era un un exemple geometric
 • 1110

  Els aràbs

  Els aràbs a finals del segle XI, perden terreny i va ser el final de la seua superiotat científica i cultural
 • 1200

  250-1200

  Els indis van inventar els nostres noms actuals.
 • 1437

  Gutenberg

  Gutenberg
  Gutenberg en aquest any va crear la imprenta.
 • 1500

  Any-1500

  Al renaixement les ciències avancen moltísim com per exemple Leonardo da Vinci.
 • 1537

  Any-1537

  Any-1537
  Tartaglia va fundar la balística com a ciència, llançant un angle de 45 graus va comprovar que s'aconsegueix el máxim abast
 • 1567

  Galileu

  Galileu
  Galileu va inventar el telescopi i també comprova que tots els objectes cauen a la mateixa velocitat
 • Nappier

  Nappier va fer comptes molt complicats amb les seues taules anomenades logaritmes.
 • Ferman

  Ferman esta estudiant una cosa que només li passa al número 2.
 • Descartes

  Descartes
  Descartes va unir la geometria i la algebra per a crear la geometría analítica.
 • El segle XVIII

  Euler va escriure 80 obres matemàtiques, i al 1790 cada país feia servir diferents unitats de mesura.
 • El segle XIX

  Al segle XIX les matemàtiques es desenvolupen moltísim i ja que va passar això van sorgir branques noves anomenades matemàtiques modernes. Carl Friedich Gauss és un matemàtic molt destacat i al seu diari anotaba els seus descobriments
 • Els egipcis

  L'escrivà va composar un papir que era el més antic que conservaven i n'havien 87 problemes amb les seues solucions.
 • Segle XX

  Segle XX
  Al 1905 Einsten va presentar la teoria de la relativitat.