historia de les matemàtiques

 • 3500 BCE

  primeres matemàtiques

  van començar els primers calculs matemàtics com el temps, hores minuts segons i els angles
 • 2850 BCE

  xina

  els xinesos eren mol vons calculan van inventar l'àbac.
 • 1850 BCE

  calculs

  Ahmes va comesa a fer calculs amb solució i a calcula l'area d'un triangle
 • 1650 BCE

  egipte

  els exiptes eren dels millors matematics i en geometria.
 • 1000 BCE

  els maies

  van calcula el temps i van crear calendaris, tambe calculaven el temps lunar
 • Period: 600 BCE to 100 BCE

  grecia

  descobriment del nombre pi,altura, lògica, teorema de pitagores, mesures de la terra,geometria...
 • Period: 250 to 1200

  la india

  els indisvan inventar els nostres nombres actuals
 • 800

  els arabs

  els aravs van fer in tractat amb els indis per adaptar elsseus nombres, i van comensar a estudia la prporcionalitat
 • 1100

  començament de l'edat mijana

  els àrabs van començar a perdre terreny però van poder enviar uns escrits amb àrab i grec
 • Period: 1437 to 1567

  el renaixement

  al 1437 Gutember inventa la inprenta, avançen le ciencies al 1500, al 1537 van fundar la basilica com a ciència va haure un llançament de un angle de 45º i al 1567 es va decobrir que els objectes cauen tots a la mateixa velocitat,tambe que els planetes giraven al voltan del sol i van inventar el telescopi.
 • Segle XVVII

  al 1614, van inventar la calculadora, les taules de lagaritmes, i es van fer comptes mol complicats rapidament.
 • Segle XVIII

  Aquet va ser el segle de la raó, Eure va se un gran matematic.
 • Segle Xix

  en aquest segle les matemàtiques van avançar mol, i van sorgí les anomenades matemàtiques modernes, a part van sorgí noves formules per suma
 • Segle XX

  en esta epoca Enstin va explicar la teoria de la relativitat