Història de la UE: procés de construcció

Timeline created by borei
 • Creació de de el Consell d'Europea

  Creació de de el Consell d'Europea
  La seva principal funció era reforçar el sistema democràtic i els drets humans en els estats membres
 • Naixement de la CECA (Communidad Europea de l'Carbon i Acer)

   Naixement de la CECA (Communidad Europea de l'Carbon i Acer)
  Va reunir a sis nacions, unint Europa Occidental durant la Guerra Freda i la creació de les bases d'una democràcia europea i el desenvolupament actual de la Unió Europea.
 • Tractats de Roma

  Tractats de Roma
  Segons el seu preàmbul, el tractat té com a objectiu "establir les bases d'una unió cada vegada més estreta entre els pobles europeus"
 • Creació d'Fons Europeu d'Orientacion i Garantia Agricola

  Creació d'Fons Europeu d'Orientacion i Garantia Agricola
  Aquest fons tenia com a objectiu de finançar la CEE, també va establir la prohibició de monopolis, algunes comuns de transports, i la concesion d'alguns privilegis comercials als territoris colonials dels estats membres.
 • Europa dels Nou

  Europa dels Nou
  El Regne Unit, Dinamarca i Irlanda van ingressar a la CEE
 • Sistema Monetari Europeu

  Sistema Monetari Europeu
  Les monedes dels països membres quedaven lligades a una estreta bande de fluctuació del seu valor de canvi de l'2,25% .A més els governs es comprometien a coordinar les seves polítiques monetàries.
 • Acords de Schengen

  Acords de Schengen
  El seu objectiu és aconseguir una supressió dels controls al llarg dels seus nominals fronteres i reforçar els de les seves fronteres exteriors. Aquests estats el formen "grup de Schengen".
 • Acta Unica

  Acta Unica
  L'Acta Única Europea (AUE) revisa els Tractats de Roma per reactivar la integració europea i per completar la realització de l'mercat interior. Canvia les regles de les institucions europees i amplia les competències comunitàries, en particular en el camp de la investigació i el desenvolupament, el medi ambient i la política exterior comuna.
 • Tractat de Maastricht

  Tractat de Maastricht
  Aquest tractat es basa en tres pilars que són:
  1) El pilar comunitari que coresponde a les tres comunitats
  2) El pilar dedicat a la política exterior i de seguretat comuna
  3) El pilar dedicat a la cooperació policial i judicial en matèria penal
 • Agenda 2000

  Agenda 2000
  Agenda 2000 posa forta èmfasi en el desenvolupament rural, i per tant es va convertir en el "segon pilar" de la PAC, tenint missió principal, respectant el medi ambient
 • Tractat d'Amsterdam

  Tractat d'Amsterdam
  El seu objectiu era crear un "espai de llibertat, seguretat i justícia