60a549515b6df 800x578

Història de la programació

 • Invenció del teler programable

  Invenció del teler programable
  El teler programable va ser el primer invent de la història en fer servir el "llenguatge de programació", encara que no sigui un llenguatge com a tal, aquest va ser creat per Joseph Marie Jacquard.
 • Antecedent del ordinador modern

  Antecedent del ordinador modern
  En el 1843 Ada Lovelace, ajuda a Babbage (el qual va prendre d'idea l'invent de Jacquard) a construir una calculadora. En realitat en aquest any es quan es publiquen les notes d'Ada sobre aquest invent, que encara que no es va arribar a construir i gràcies a altres aportacions d'aquesta dona, és avui en dia considerat com l'antecessor del ordinador modern.
 • Creació de la màquina de Turing

  Creació de la màquina de Turing
  L'any 1936, el matemàtic Alan Turing, crea la màquina Turing, la qual amb un algoritme podia resoldre qualsevol problema matemàtic. Aquesta invent es va fer servir per a desxifrar els missatges codificats que s'enviaven els alemanys durant la segona guerra mundial.
 • Creació del "primer llenguatge de programació"

  Creació del "primer llenguatge de programació"
  L'any 1957 John W. Backus dissenya el que seria es considera com el primer llenguatge de programació, anomenat Fortran. Aquest va ser el primer llenguatge d'alt nivell i es va utilitzar per els primers programadors reals i la seva funció principal per al seu creador va ser la treure-li treball a l'hora de calcular la trajectòria de míssils.
 • Creació de Cobol

  Creació de Cobol
  Cobol va ser el primer llenguatge universal per a tots els programadors, ja que com als anys seixanta cada empresa tenia el seu propi sistema de programació i això suposava un mal de cap per als programadors. Llavors, l'arribada d'aquesta llenguatge "universal" va ser un gran canvi.
 • Naixement de Basic

  Naixement de Basic
  L'any 1964 neix Basic, un mena de família de llenguatges la qual s'utilitzava com eina d'ensenyament degut a la seva simplicitat, encara que dada la seva gran popularitat és fer servir per a dissenyar programes com Visual Graphic.
 • Llançament de Pascal

  Llançament de Pascal
  L'any 1970 neix Pascal, el qual al principi servia com a sistema d'ensenyament, però igual Basic, gràcies a la seva popularitat es va acabar fent servir com a un sistema de programació més.
 • Creació del sistema C

  Creació del sistema C
  L'any 192 arriba C, el qual va ser creat com un llenguatge que amb unes poques instruccions pot traduir cada element del llenguatge. Aquest es va utilitzar com "intermediari" dels llenguatge ja que era un llenguatge de baix nivell. Encara que amb el temps aquest llenguatge s'ha utilitzat per a tots tipus de softwares i és considerat el llenguatge més utilitzat.
 • Arribada de C++

  Arribada de C++
  L'any 1979 arriba el llenguatge de programació C++, el qual el seu objectiu al ser creat era de ser una extensió del llenguatge de programació C, sent capaç de manipular objectes (aquest és un punt clau dins de la història dels llenguatges de programació.
 • Invenció d'altres llenguatges de programació

  Invenció d'altres llenguatges de programació
  L'any 1991 gràcies al creixement d'internet es van desenvolupar altres sistemes de programació com: python, visual basic i html. Els qual han definit les pàgines web i a més, html és un llenguatge de marcat d'hipertext (per així dir-ho el llenguatge d'internet).
 • Creació d'importants sistemes de programació

  Creació d'importants sistemes de programació
  L'any 1995 es van crear important sistemes de programació com: java, java script i php. Aquest són bàsicament els que han definit la manera que entendem el món, ja que bàsicament estan presents dins del 50% de les pàgines web i de les aplicacions.