Història de l'àtom

 • 400 BCE

  Model de Demòcrit

  Model de Demòcrit
  Aquest filòsof va ser el primer en recolzar la teoria atomista. Aquesta deia que la matèria estava formada per partícules minúscules; els àtoms.
 • Model de Dalton

  Model de Dalton
  Gairebé dos mil·lennis van passar fins que John Dalton va definir la primera teoria atòmica. Aquesta teoria deia que els àtoms són indivisibles i que tots els àtoms d’un mateix element químic són iguals. També va descobrir els compostos químics, les combinacions d’àtoms d’elements.
 • Model de J.J.Thomson

  Model de J.J.Thomson
  Un segle més tard aproximadament de l’anterior model, en J.J. Thomson va ser el descobridor dels electrons. Ell creia que els àtoms eren unes masses de càrrega positiva i hi havien electrons inserits.
 • Model de Rutherford

  Model de Rutherford
  Uns 7 anys més tard, Ernest Rutherford va descobrir els protons, i va fer un experiment on va poder millorar el model atòmic. En el seu model, va dir que les càrregues positives dels àtoms no es trovaben repartides com al model anterior, sinó en un nucli petit. Ell va ser el primer en dir que l’àtom tenia un nucli i una escorça.
 • Model de Bohr

  Model de Bohr
  L’any 1913, Niels Bohr va pensar que els electrons estàven repartits en diferents capes orbitals al voltant del nucli i cadascuna amb un nivell energètic concret.
 • Model Mecanoquàntic

  Model Mecanoquàntic
  L’any 1926, Erwin Schrödinger va presentar el model mecanoquàntic de l’àtom.
  Aquest mantenia una diferència més considerable a l’anterior, ja que va proposar la introducció d’orbitals i la regió de l’àtom on es més probable trobar electrons. Schrödinger va solidificar aquest model gràcies a les idees d’altres científics com Heisenberg, Planck i Einstein.
 • Descobriment d’una tercera partícula subatòmica

  Descobriment d’una tercera partícula subatòmica
  L’últim descobriment de l’àtom va ser de James Chadwick. Va trobar una tercera partícula que a diferència d’electrons i protons, no té càrrega elèctrica: els neutrons