Història de l'Art

Timeline created by Beatricia
 • Period: to

  AVANTGUARDES

  1a GM
  Canvis polítics, econòmics i socials
  Vaiguda de grans imperis
  Gran nombre de baixes civils
  EEUU esdevé una potencia politicomilitar
  Feliços anys 20 que acaben amb el Crack del 29
  El nazisme neix arrel de l'Alemanya de la postguerra.
  El mon es divideix en dos blocs:
  Occident dominat per EEUU
  Sovietic dominat per la URSS A nivell social i econòmic:
  Gran commoció intel·lectual a tot Europa
  Electricitat i petroli.
  Els vehicles.
  Desenvolupament del comerç i l’economia
 • Maurice de Vlamink

  Maurice de Vlamink
 • Dier Brücke

  Dier Brücke
  Ernst Ludwing KIRCHNER
  Eric HECKEL
 • Period: to

  Fauvisme

  Aplicació del color i la pincellada molt marcada.
  El color és el centre de la creació
  Colors complementaris per fer les ombres
  Pinzellades curtes, vigoroses i ràpides
  No els interessa el modelat , el clarobscur ni la perspectiva. -
  Molts paisatges mediterranis
  Temes variats, tan podien pintar un retrat com un paisatge de camp o un bodegó.
 • Period: to

  Expressionisme

  Crítica de l atmosfera sociopolítica que va precedir l ́esclat
  de la Primera Guerra Mundial
  Incorpora trets estilístics de l ́art negroafricà
  Dona preponderància a les línies trencades i a les formes corbades i anguloses
  Caràcter agressiu i angoixat
  Utilitza colors exaltats i fortament contrastats
  És un moviment que es dona principalment a Alemanya
  Dins d'aquest moviment hi trobem dos grups:
  - DIE BRÜCKE
  - DER BLAU REITER
 • Henri Matisse

  Henri Matisse
 • Andre Derain

  Andre Derain
 • Raoul Dufy

  Raoul Dufy
 • Period: to

  Cubisme

  Geometrització de les formes.
  Configuració de la figura en plans interrelacionats
  Fragmentació geomètrica de l ́espai.
  Perspectives múltiples
  La composició es subordina a diferents visions simultànies d ́un mateix objecte
  El color és secundari
  En un primer moment es va pintar amb tons grisos, verds i marrons apagats encara que després la paleta es va ampliar
  Utilització del collage
  Temes com retrat, objectes quotidians i alguns paisatges
 • Period: to

  Cub - Analític

  Geometrització i els diferents punts de vista del mateix objecte.
  Analitza la realitat i la descomponen en diversos elements geomètrics
  Colors càlids – castanys, beixos i ocres i de tonalitats fredes com ara els blaus y els grisos
  Descomposició de les figures
  Rrealitat mirada a través d ́un vidre tallat
 • Peter Behrens

  Peter Behrens
  Primera fàbrica Moderna
 • Pablo Picasso

  Pablo Picasso
 • Period: to

  Futurisme

  Volia trencar amb el passat i destaacar el poder de la tecnologia, la màquina i la moderrnitat Reproducció de nocions i percepcions relacionades amb el moviment, el dinamisme, el canvi i la transformació Simultaneisme Influenciat pel descobriments òptics ligats al cinemaògraf Relació amb el cubisme
 • Der Blau Reiter

  Der Blau Reiter
  Artist Vasili KANDINSKY
  Franz MARC
 • Georges Branque

  Georges Branque
 • Jean Metzinger

  Jean Metzinger
 • Umberto Boccioni

  Umberto Boccioni
 • Fortunato Depero

  Fortunato Depero
 • Period: to

  Cub - Sintètic

  Aparició del collage
  Es perd l ́aspecte tan fragmentat
  realitat es construeix a base de grans plans de color.
  Els objectes es perceben des de diferents punts de vista
  Els objectes es redueixen als seus atributs bàsics
  Gamma cromàtica més amplia
 • A. Archipenko

  A. Archipenko
  crea les "ESCULTOPINTURES"
  Espais buits
  Figura de l'home des de diferents punts de vistes
 • Pablo Picasso

  Pablo Picasso
 • Juan Gris

  Juan Gris
 • Carlo Carrà

  Carlo Carrà
 • Giacomo Balla

  Giacomo Balla
 • Gino Severini

  Gino Severini
 • Francis Picabia

  Francis Picabia
 • Oskar Kokoschka

  Oskar Kokoschka
  Der Strum
 • Period: to

  Dadaisme

  Antiartístic
  Caire provocador, sempre destinat a desprestigiar l’obra d’art tradicional.
  Propostes il·lògiques i absurdes, un reflex del desencís produït per la bogeria autodestructora de les societats humanes de la I Guerra
  Mundial.
  Una de les principals aportacions d’aquest moviment és
  el que després es coneixerà com a “Performance”
 • Marcel Duchamp

  Marcel Duchamp
  Ready-made:
  Objectes quotidians i que no compleixen una funció artística i que en ocasions els modifiquen.
 • Jean Arp

  Jean Arp
 • Period: to

  Funcionalisme

  Consens entre les exigències artístiques i les necessitats pràctiques i econòmiques.
  Finalitat pràctica per tan funcional
  La casa és una arquitectura desornamentada
  Els volums són simples
  Les formes horitzontals s’alternen amb les verticals i a través de l’ús del vidre hi ha una interrelació entre espai interior i espai exterior
  S’utlitizen grans superfícies amb vidres
  Suports a l’interior mitjançant estructures en forma de columnes de formigó que ajuden a marcar la verticalitat del conjunt.
 • Walter Gropius

  Walter Gropius
  Arquitecte de la Bauhaus
 • Hannah Höch

  Hannah Höch
 • Estil Internacional

  Superfícies llises, polides, sense cap tipus d ́ornamentació,amb un aspecte visual de lleugeresa que permetien que la construció es fes amb voladís.
  Homogeneïtat de materials al capdevant dels quals hi trobem el
  formigó armat, amb el que es van poder crear grans espais interiors amb trets similars en diversos edificis.
 • Fernand Léger

  Fernand Léger
  Temàtica moltes vegades orientada cap a les màquines i amb uns
  colors molt característics. Treballa molt amb figures geomètriques cilíndres, cons.
 • Max Ernst

  Max Ernst
 • Kurt Schwitters

  Kurt Schwitters
 • Man Ray

  Man Ray
 • Period: to

  Estil Internacional

  superfícies llises, polides, sense cap tipus d ́ornamentació
  aspecte visual de lleugeresa → construció amb voladís
  Homogeneïtat de materials
  formigó armat
 • Adolf Loos

  Adolf Loos
  Pioner a rebutjar l’ornamentació.
  L’arquitectura només pot ser decortiva en:
  Cementiris
  Monuments commemoratius
  Introdueix el concepte de Raumplan del “pla habitacional”
 • Le Corbusier

  Le Corbusier
  Ús s ́estaques o pilons
  Planta lliure
  Façana lliure
  Finestra cinta ( al llarg de tota la façana)
  Terrassa/ jardí plana
 • Pau Gargall

  Pau Gargall
  Desenvolupant un tipus d ́escultura basada en el treball de plaques
  planes de metall, amb una relació molt directa entre el ple i el buit
 • Juli Gonzàlez

  Juli Gonzàlez
  Té trets importants del cubisme i del
  surrealisme.
 • Frank Lloyd Wright

  Frank Lloyd Wright
  La conquesta de l ́espai interior de la casa
  Adaptació al paisatge
  Materials de la pròpia terra i servits de la manera més natural possible
  Gran cobertes i galeries
  Respecta les irregularitats dels terrenys i s ́imposa l ́asimetria
  Introdueix l ́ombra en el medi ambient
  La llum entra dins de la casa després de reflexar-se al terra. D'aquesta manera aconsegueix una il·luminació indirecta que no decolora ni deforma els objectes
  L ́alçada de les obres han d ́adaptar-se a la proporció de l ́home
 • Mies Van der Rohe

  Mies Van der Rohe
  Sencillesa arquitectònica i la perdilecció dels detalls constructius.