Fyrens utveckling Tilde

Timeline created by Tilde Johansson
 • 1300

  Eld på marken

  Eld på marken
  Den första fyren var en brasa på marken.Men dom upptäckte ju att det var en dålig ide för att man såg den inte så väl för den var ju på marken och sen så började det rengna och det ledde till att elden slocknade.Och när elden slocknade så var det ju någon som skulle tända den sen igen.Så att det var ju någon som skulle stå vid elden och vakta den.
 • 1400

  En mera utvecklad fyr

  En mera utvecklad fyr
  Efter att dom kommit på att det var en dålig ide om att elda på marken så kom dom på en bättre ide.Det var so att man kunde bygga fyren mycket höger upp så dom gjorde ju det.Och det ledde till att man kunde se fyren mycket bättre.Men det regnade ju fortfarande så det var ju någon som skulle vakta iallafall.
 • 1500

  Vippfyr

  Vippfyr
  Vippfyren funkade så att I ena änden av en vipparm som var fäst överst på en förankrad lodrätt ställning hängde en fyrgryta av järn i vilken man eldade. I den andra änden av vipparmen var en tyngd fäst som motvikt. Armen fälldes ner när man fyllde på kol och tände elden varefter den vippades upp så att elden kom högre och kunde ses på längre håll.Den fyren funkade ju bra men det tog ju fortfarande mycket bränsle.
 • Polheimers temporära fyr

  Polheimers temporära fyr
  Sen så kom ju det en fyr med tak.Och man la i veden på ett annat sätt.I denna fyr gör man upp en ved- eller koleld överst som man häller längst upp på fyren.Askan faller ner och tas ut genom det stora hålet längst ner.Och för att få en bättre eld finns några mindre öppningar under eldstaden. Beroende på olika vindriktningar så blåser vinden in genom olika öppningar under elden. Vinddraget blåser upp mot elden så att den brinner bättre.Så funkade den fyren.
 • Reflektorer

  Reflektorer
  När man började använda vaxljus, oljeljus och gasljus ökade möjligheterna att placera ljuskällan framför speglar och andra typer av reflektorer för att öka det direkta och även utnyttja det indirekta ljuset. År 1765 bevisade fransmannen Lavoisier genom teoretiska beräkningar att en parabolisk reflekterande yta förstärker ljuset.
 • Oljelampan

  År 1784 revolutionerade schweizaren Aimé Argand ljuskällan i fyren genom att han uppfann en oljelampa som brann med stark och klar låga som varken avgav rök eller sotade ner.Så kom oljelampan till och det var en smart ide.
 • Den optiska linsen

  Den optiska linsen
  1788 installerade engelsmannen Thomas Rogers sannolikt världens första fyrlins i Portland på Englands sydkust. Det stora genombrottet i konstruktion och tillverkning av fyrlinser gjordes av fransmannen Augustin Fresnel 1822 som tillverkade linser i mindre delar som monterades tillsammans och skapade en större lins.
 • Fotogenlampan

  Fotogenlampan
  Det här var också en uppfinning av en lampa som också var smart.Den hära lampan har fyra vekar - där varje vekes höjd reglers individuellt. Vekarna ställs in så att den inre är högst och de resterande successiv är lägre. Man får då en större koniskt ljusyta och ett starkare sken. Luftdrag går mellan varje veke, vilket gör att förbränningen blir bättre.
 • Fyrljuskaraktär

  Det är nödvändigt för sjöfarande att veta sin position, speciellt under mörker, när de närmar sig en kust och skall angöra en hamn. Då alla fyrar i begynnelsen var enkla eldar och därför såg likadana ut i mörkret kunde man inte skilja dem åt. Det fanns inga blinkanordningar eller färgade glas som gjorde att man kunde känna igen en fyr och skilja den från en annan.
 • Elektriciteten

  många år senare, efter perioder av vaxljus, fotogen och gas så kom elektriciteten till i fyrarna. Den första fyren där man testade detta var år 1858.Kolbågslampor användes men de var enormt dyra i drift så därför blev inte elektriska lampor populära förrän på 1920-talet när glödtrådslamporna hade utvecklats.
 • Blinkande fyrar

  Sen så var det en kille vid namne Jonas Norberg som tyckte att det skulle var svårt att se vems fyr som tillhörde den hamnen.Han tyckte att det var lättare att upptäcka ett blinkande än ett fast ljus och dessutom kunde man skapa olika ljuskaraktärer för olika fyrar.Ett sätt att få ljuset att blinka var att vrida en spegel fram och tillbaks, ett annat var att rotera en reflektor med sitt ljus runt en axel.Och då kunde man ha olika blinkande till olika hamnar.
 • Fyrapparater

  Gustaf Dalén är Sveriges mest kända uppfinnare av fyrapparater. År 1906 uppfann han klippapparaten och år 1907 solventilen. Klippapparaten gjorde att man kunde ställa in tiden mellan fyrblänken och därigenom ge fyrar olika ljuskaraktärer. Detta reducerade gasförbrukningen med 50-80 % då endast gas till en pilotlåga var påkopplad mellan fyrblänken.Solventilen gjorde sedan att gastillförseln för fyrkaraktären stängdes av under dygnets ljusa del och man sparade ännu mer gas.
 • Morden fyrteknik

  Morden fyrteknik
  Moderna linser är nu gjutna i akrylplast som både släpper igenom mer ljus och bryter ljuset bättre än de gamla glaslinserna.Akryllinserna är mera anpassade för moderna elektriska lampor med små glödtrådar. Nya effektiva elektriska ljuskällor med lång livslängd såsom halogenlampor, sealed beam lampor.En bra glödlampas livslängd är cirka 2000 timmar medan en högtrycknatriumlampas livslängd är upp mot 55 000 timmar.