068a0e2e cf5a 45ee bcb5 b4c1dc20269f

Napoleon Bonaparte

 • Rojstvo Napoleona Bonaparteja

  Rojstvo Napoleona Bonaparteja
  Rodil se je v Ajaccu na Korziki
 • General francoske vojske

  General francoske vojske
  V starosti 24 letne bil povišan v čin generala.
 • Osvojitev Egipta

  Osvojitev Egipta
  Angleški admiral Nelson je uničil francosko ladjevje in pretrgal preskrbovalne poti do Afrike
 • Bitka pri Abukirju

  Bitka pri Abukirju
 • Državni udar in padec Direktorija

  Državni udar in padec Direktorija
  Francijo je vodil tričlanski konzulat in Napoleon je bil prvi med konzuli. Tri leta kasneje je Napoleon postal dosmrtni Konzul
 • Konkordat

  Konkordat
  To je meddržavni sporazum med državo in cerkvijo. Napoleon je obnovil Cerkveno državo ter v Franciji dovolil delovanje Cerkve.
 • Code Civil (Civilni zakonik, Napoleonov zakonik)

  Code Civil (Civilni zakonik, Napoleonov zakonik)
  Uzakonil je pomembne pridobitve francoske revolucije, kot so enakost pred zakonom, osebna svoboda, svoboda vesti, odprava fevdalizma…
 • Ustanovitev cesarstva

  Ustanovitev cesarstva
  Napoleon se je okronal v stolnici Notr-Dame
 • Bitka pri Trafalgarju

  Bitka pri Trafalgarju
  Angleški admiral je porazil francosko-špansko ladjevje. V tej bitki je bil smrtno ranjen.
 • Bitka pri Austerlitzu

  Bitka pri Austerlitzu
  Znana je tudi kot bitka pri Slavkovu oz. bitka treh cesarjev (francoskega, avstrijskega in ruskega)
 • Bitka pri Jeni

  Bitka pri Jeni
  Poraz pruske vojske in razpustitev Rimsko-Nemškega cesarstva ter ustanovitev Renske zveze
 • Celinska zapora

  Celinska zapora
  Ker ni mogel poraziti Velike Britanije, jo je nameraval gospodarsko oslabiti. Vsem državam je prepovedal trgovanje z Veliko Britanijo
 • Osvojitev Portugalske in Španije

  Osvojitev Portugalske in Španije
  Osvojitev ozemlja je povezan s kršenjem celinske zapore. Razvilo se je gverlisko vojskovanje
 • Napad Rusije

  Napad Rusije
  Državo je napadel zaradi nespoštovanja celinske zapore. Proti njej se je podal z veliko armado, ki je štela okoli 600.000 mož.
 • Bitka pri Borodinu

  Bitka pri Borodinu
  Napoleon je porazil vojsko Aleksandra I., le-ta pa se je odločil za taktiko požgane zemlje
 • Umik iz Rusije

  Umik iz Rusije
  Francozi so bili prisiljeni zapustiti prestolnico, saj je bila uničena, zaradi česar so francoski vojaki umirali od lakote.
 • Britja pri Leipzigu

  Britja pri Leipzigu
  Znana je kot bitka narodov. Koalicija Velike Britanije, Švedske, Prusije, Avstrije in Nizozemske je porazila Francijo.
 • Izgon na Elbo

  Izgon na Elbo
  Države zmagovalke so vkorakale v Pariz. Napoleon je odstopil ter bil izgnan na Elbo, od koder se je za sto dni vrnil na prestol.
 • Bitka pri Waterlooju

  Bitka pri Waterlooju
  Pod poveljstvom Wellingtona je bil Napoleon dokončno poražen