FORMACIÓ DE LA TERRA

By makitus
 • SEGLE XVII

  L'església diu que la Terra té 6000 anys i que es va creat un 14 d'octubre per la tarda
 • SICAR POINT

  Hutton diu que la terra ha de ser més antigua del que diu l'església
 • KELVIN

  Kelvin estudia els volcans i diu que la terra havia estat fossa per dins i que s'està refredant.
 • FA 4500 MILIONS D'ANYS

  Creació de la Terra
 • FA 4500 MILIONS D'ANYS

  ELEMENTS RADAICTIUS. Dotació radiomètrica
 • FA 4000 MILIONS D'ANYS

  Co2 del refredament Terra, el cel vermell i els oceans verda pel ferro
 • FA 3400 MILIONS D'ANYS

  A sudafrica surt el magma primitiu
 • FA 2500 MILIONS D'ANYS

  Apareixen a australia els estromatolits que son lamines, molt fines de microorganismes que agafen llum i fan la fotosíntesi.
 • FA 1500 MILIONS D'ANYS

  Apareix la teoria de la deriva continental. Sorgeixen fosils paradoxils a nort Amèrica i a Gran Bretanya.
 • FA 1000 MILIONS D'ANYS

  Rodania supercontinente
 • FA 700 MILIONS D'ANYS

  Primera Glaciació
 • FA 650 MILIONS D'ANYS

  Erupcions volcaniques destrueixen Rodania.
  Formacio de la capa d'ozó que actua com un escut de radiació de raigs UV.
 • 300 MILIONS D'ANYS

  Grans Boscos, origen del carbó i del gas.
 • FA 250 MILIONS D'ANYS

  erupcions-gas tòxic-gran extinció
  Apareix un altre super-continent: Panjea.
  Apareixen els dinosaures
 • FA 100 MILIONS D'ANYS

  Trencament del Panjea
  Cau un meteorit i s'extingeixen els dinosaures
 • FA 50 MILLONS D'ANYS

  La vida es recupera, els microbis prosperen i els continents segueixen en moviment
 • FA 2 MILIONS D'ANYS

  Les ultimes capes de gel van créixer i van menguar.