• 620 BCE

  Tales

  Importants aportacions filosofiques, matemàtiques, fisíques, astronomiques...
  Considerat l'iniciador de l'especulació cièntifica i filosofica. Tales explica el principi originari de la naturalesa i de la matèria (aigua)
  Pensament deductiu de la geometría.
 • 500 BCE

  Sòcrates

 • 500 BCE

  Plató

  Del primer que hi han coses escrites. Aprenent de Socràtes
  Sistema filosòfic, el platonisme.
  El seu treball més important va ser La República en el qual subratlla la seva visió d'un estat "ideal".
 • 500 BCE

  Aristòtil

  Aprenent de Plató
  Aristòtil afirmava que l'única realitat és el món que tenim al davant. No hi ha dos mons, com defensava Plató –el món de les idees i el món de les coses–, sinó un de sol, el món real, físic, dels éssers, i la seva constant transformació. Amb ell, la filosofia abasta tots els camps del saber. El seu pensament ha influït més que el de qualsevol altre autor en tota la història de la filosofia.
 • Period: 500 BCE to 500

  FILOSOFIA ANTIGA

  Filosofia Presocràtica: explicar realidad natural, origen de las cosas (Tales)
  Període Clàssic: evolució--> naturalesa-ser humà (Socràtes, Plató, Aristòtil)
  Filosofia Helenística: Atenes--> Filosofia moral

  (Epicur, Euclides..) Alexandria--> Investigacions de la naturalesa
  (Ciència moderna) "Humanisme"?
 • 1 BCE

  0

  La data més important
 • Period: 500 to 1492

  FILOSOFIA MEDIEVAL

  Origen de la filosofia cristiana, comença amb l'imperi Romà. Quan la religió s'instala.
  Filosofia contra cristianisme
  Veritat de Déu contra l'Humanisme Creació d'escoles
  Escolástica (filosofia+cristianisme)
 • Period: 1337 to 1457

  Guerra dels 100 anys

 • 1450

  Impremta

  Va contribuir al desenvolupament de l’individualisme, el racionalisme, la investigació científica...
  L’invent va ser una autèntica revolució tecnològica aplicada a l’art de l’escriptura, de la comunicació escrita i va ser el principi fonamental per al periodisme.
  Amb la impremta es trenca el monopoli de la reproducció de textos per l’Església, apareix la figura de l’autor i la indústria de la impremta. Aquest fet va originar una societat nova basada en l’alfabetització.
 • Period: 1452 to 1519

  Leonardo da Vinci

 • 1466

  Erasme de Rotterdam

 • 1492

  Descobriment d'América

 • Period: 1492 to 1537

  RENAIXEMENT

  Època artística i cultural, que dona inici a l'edat moderna i en què es reflecteixen els ideals del moviment humanista (antropocentrisme).
  Nova forma de veure el món i l'ésser humà, interès per les arts, la política i les ciències.
  L'observació, l'experiència i el sentit crític dels humanistes van preparar el camí de la ciència moderna = sistema copernicà = Revolució Cièntifica
 • 1517

  95 Tesis de Luther

 • Kepler

 • Period: to

  MODERNITAT

  Comença amb el discurs del mètode de Descartes.
  Referent en l'edat antiga.
  La ciència i la tecnologia van començar a deslliurar-se dels antics prejudicis i, en conseqüència, van aconseguir un coneixement més profund de la naturalesa = Veritat ciència
 • Empirisme

  Oposat al racionalisme. Té com a principal problema l'estudi dels orígens i límits del coneixement (epistemologia). Segons els empiristes, aquest coneixement prové de l'experiència i està limitat per aquesta.
  Hume
  Locke
 • Racionalisme

  L'única manera vertadera de conèixer, comprendre o interpretar la realitat és per mitjà de la raó
  Descartes
  Leibniz
  Spinoza
 • Period: to

  Il·lustració

  Montequieu (esperit de les lleis)
  Moviment cultural europeu. Sortida de la minoria d'edat, amb això l'individú comença a pensar per un mateix.
  Pensament lliure: Kant, Voltaire, Rosseau, Montequieu (esperit de les lleis)
  "Llums" Comença ha haver-hi més raonaments = crítics
 • Revolució Francesa

  revolució política
  conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat.
  Causes:
  - L'estructura de la societat
  - Les transformacions demogràfiques
  - El moviment de les idees
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNIA

  procés de creixement econòmic, tant des d'un punt de vista quantitatiu (producció i consum) com des d'un de qualitatiu (productivitat, mecanització i industrialització) (globalització) (capitalisme) (mitjans de comunicació) ('ecologisme) Filosofs de la sospita
  Nitzsche --> Crítica de la veritat
  Karl Marx --> Manifest Comunisme
 • Revolució industrial

 • Conductisme

  Publicació "Psychology as the Behaviourist"
 • Revolució Rusa

  movimiento político y social realizado por el pueblo ruso en contra del régimen imperial zarista, el cual gobernaba el país en aquel entonces. Marx: Manifest comunista (1848)
 • Period: to

  Sufragi femení a Espanya

 • Fi II Guerra Mundial

 • Existencialisme

 • Rebelió a la granja

 • Crítica

  Kant?
  Adorno
  Horkheimer
  Nitzsche
 • Condició Humana. Hannah Arendt

 • Teoría Crítica i Tradicional