Fets Socials

 • Revolució Francesa

  El poder de la Burguesia
 • 1r ferrocarril al mon

  Es un ferrocarril transcontinental de Estats Units.
 • 1ra internacional

  Treballadors de diferents paisos.
 • 1a gurra mundial.

  Va ser la primera guerra mundial van intervenir principals potencies de europa i algunes altres del mòn.
 • 2na republica espanyola

  Culminava el Regim de la restauració Borbònica.
 • 2a guerra mundial

  Va ser un conflicte bel·lic.
 • guerra civil espanyola

  va ser un conflicte bèl·lic que va enfrontar el govern de la Segona República espanyola.
 • Caiguda mur de Berlín

  va ser la fi de un mur entre berlin i alemanya.
 • Arribada de la internacional a Catalunya

  Van arribar les internaconals a Catalunya per poder treballar diferents tipus de organitzacions.
 • 1ra maquina de vapor a catalunya