Evolució dels Suports Audiovisuals

Timeline created by Pollonia777
In Film
 • Cintes Magnètiques

  Cintes Magnètiques
 • Period: to

  Cintes Magnètiques

  Formats: Bobines, cartutxos, compact casete i videograbadora. Funcionament: La cinta magnètica capta els impulsos magnètics en forma de senyal analògica o digital i els codifica. Empresa de la patent: “Dansk Telegrafonfabrik”. Avantatges: Alta densitat de dades, baix cost i fàcil de fer servir. Inconvenients: Falta d'accés directe als registres i problemes ambientals. Dimensions: 13.8 x 13.8 x 3.4 cm. Pes: 500 grams. Compatibilitat: VCR, VHS, HP, RCA, DAT i CD.
 • Discs Durs Magnètics

  Discs Durs Magnètics
 • Period: to

  Discs Durs Magnètics

  Formats: HDD. Funcionament: Contenen microllamines que emmagatzemen qualsevol archiu d'informació en forma de byte en un o més sectors del disc. Empresa de la patent: Sony. Compatibilitat: Windows, Linux i Mac. Dimensions: 27 mm x 37 mm. Pes: 113 grams. Avantatges: Baixa latència de lectura i escriptura, alta seguretat i duren molt. Inconvenients: Baixa capacitat d'emmagatzematge, consum elevat d'energia i alta vulnerabilitat als cops.
 • Discs Durs Sòlids

  Discs Durs Sòlids
 • Period: to

  Discs Durs Sòlids

  Formats: SSD. Funcionament: Igual que els discs HDD amb la diferència que poden emmagatzemar dades quan no reben energia sense que aquestes desapareguin. Empresa de la patent: Sony. Compatibilitat: Windows, Linux i Mac. Dimensions: 22 mm x 30 mm. Pes: 39 grams. Avantatges: Alta velocitat de lectura i escritura, millor pes, menor tamany i una velocitat 10 vegades major a la dels discs HDD. Inconvenients: Vida útil més limitada, recuperació de dades més complicada i preus molt elevats.
 • Dispositius Òptics

  Dispositius Òptics
 • Period: to

  Dispositius Òptics

  Formats: CD RW, DVD ROM, DVD RW, BluRay, UDM i Floopy. Funcionament: Mitjançant un raig làser, disparen al disc per a que el raig pugui tenir accés al seu contingut. Empresa de la patent: Music Corporation of America (MCA). Compatibilitat: CD, DVD, i RW. Dimensions: 85 mm x 12 mm. Pes: 150 grams. Advantatges: Molta capacitat de memòria, fàcils de transportar i capacitat de contenir material d'alta qualitat. Inconvenients: Es trenquen fàcilment.
 • Targetes de Memòria

  Targetes de Memòria
 • Period: to

  Targetes de Memòria

  Formats: MultiMediaCard, Memory Stick, CompactFlash, Pc Card i SmartMedia. Funcionament: Conserva les dades que se li transfereixen i emmagatzemen. Empresa de la patent: SanDisk. Compatibilitat: SD, SDHC, SDXC. Dimensions: 32 mm x 24 mm. Pes: 2 grams. Advantatges: Configuració sencilla, gran varietat de subclasses i baix cost. Inconvenients: Problemes de funcionament a programes amb molt de pes i cargues més lentes.