Evolució dels Drets Humans

 • 539 BCE

  La conquesta de Babilonia de "Ciro el Grande"

  La conquesta de Babilonia de "Ciro el Grande"
  Ciro el Grande va conquistar al 539 a.d.C Babilonia
 • 539 BCE

  Ciro el Grande va revolucionar tot

  Ciro el Grande va revolucionar tot
  Ciro el Grande va donar el comunitat de que tots els esclus serien posats en llibertat.
  Tambe va informar que les persones eren lliures d´escollir la seva religió, sense importar de quin grup fossin part.
 • Period: 472 BCE to 272 BCE

  L´idea de "Ciro el Grande" i fins ón va viatjar.

  Aquella idea de Ciro el Grande va viatjar per Grecia, La India... on van apuntar la idea que ell va tenir en una tauleta d´agilia i a partir d´alla van començar els drets humans.
 • 27 BCE

  Els Drets Naturals

  Al Impreri Roma, es van donar conta de la quantitat de gent que seguia les lleis dels Drets Humans sense demanar-se ni posar-las. Aixo es va dir "Dret Natural".
 • 1215

  El reconeixement dels Drets Humans

  Despres de 1000 anys a Anglaterra, van aconseguir que finalment el rei estigues d´acord amb que res i ningu podia invalidar els drets humans. Els drets Humans van ser salvats i reconescuts per a tothom (Carta Magra).
 • America declara la independencia

  Va fer falta, que un grup de revels Britanics van declarar la seva independencia abans de que el rei entengues que tots els homes han estat creats iguals. El rei no els va poder parar i aixi va ser el neixament d´America.
 • La revolució Francesa

  Els Francesos seguian amb la seva revolució per els seus propis drets, amb un llistat molt mes extens e insistien que no eren Drets inventats si no Drets Naturales
 • L´emperador Napoleon

  L´emperador Napoleon
  No tothom estaba d´acord, hi ha Francia "Napoleon" va derrotar la democracia Francesa i es va declarar emperador del món.
 • Els paisos contra Napoleon

  Els paisos contra Napoleon
  Napoleon casi va tindre exit, pero molts paisos van unir les forces per derrotar-lo, i finalment el van derrotar al 1814.
 • Period: to

  Els acords Internacionals per els paisos Europeus

  Es van redactar acords internacionals, on es garantizaban molts drets per tota Europa, pero nomes a Europa i la resta del món encara no qualificaba i van ser invadits, conquistats...per els grans imperis Europeus
 • Mahatma Gandi condueix protestas a la India

  Mahatma Gandi condueix protestas a la India
  Un jove advocat de la India va dir: "que ja tenian prou"...i d´avant la violencia deia que tothom tenia drets no nomes a Europa.
 • Period: to

  Pacte de Gandi i les seves complicacions amb les 2 guerres Mundials

  Els Europeus van començar a estar d´acord amb Mahatma Gandi al 1931 es va fer un pacte amb Gandi. Pero no seria tan facil com aixó, ja habien esclatat 2 guerres mundials, on Hilter va eliminar a la poblacio Judia. En total 90 milions de persones van morir.
  Els Drets Humans van estar a punt de la seva exstinció i el món estaba desesperat per un canvi.
 • Les Nacions Unides

  Les Nacions Unides
  Els paisos de la terra van fer causa comú i es van formar les Nacions Unides al 1945. Amb el proposit de: "reafirmar la fe en els Drets Humans i el valor de la persona humana"
 • Period: to

  Declaracio Universal dels Drets Humans

  Tothom tenia una idea distina de el que eren els Drets Humans, fins que Eleanor Roosevelt (presidenta de la comissió de la ONU) va fer que es posessin d´acord amb una serie de drets per a tothom al 1946. I al 1948 es va crear la "declaració universal dels Drets Humans". Els concepte dels Drets Naturals es van fer finalment Drets Humans.