EVOLUCIÓ DELS APARELLS DE REPRODUCCIÓ

Timeline created by alba gonzalez serrats
In Music
 • Fonoautógraf

  Fonoautógraf
  El fonoautògraf va ser el primer dispositiu capaç de gravar so, literalment parlant. CREAT PER Leon Scott
 • Fonógraf

  Fonógraf
  El fonògraf va ser l'eina més comuna per a enregistrar i reproduir so.
  creat per Thomas Edison
 • Gramófon

  Gramófon
  El gramòfon és un aparell que reprodueix per mitjans mecànics els sons enregistrats en un disc.
  creat Emile Berliner
 • Tocadiscos

  Tocadiscos
  a China
 • Cassette

  Cassette
  creat per PHILIPS
 • Walkman

  Walkman
  Es podia portar a cualsevol lloc.
 • Disc

  Disc
  Tenia més espai per guardar arxius i era més petit
 • mp3

  mp3
  Podia comprimir molts arxius en un sol dispositiu