EVOLUCIÓ DEL MODEL ATÒMIC

 • 450 BCE

  Model atòmic de Demòcrit

  Model atòmic de Demòcrit
 • Model atòmic de John Dalton

  Model atòmic de John Dalton
 • Model atòmic de Thomson

  Model atòmic de Thomson
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
 • Model atòmic de Schrödinger (actual)

  Model atòmic de Schrödinger (actual)