Eventos Importantes de Guatemala

 • Nace mi papá

  Nace mi papá
  Edgar Ordónez es mi papá.
 • Nace mi mamá

  Nace mi mamá
  Rita Castañeda de Ordónez
 • Period: to

  Presidente Arzú

 • Nace mi hermana

  Nace mi hermana
 • Huracán Mich

  Huracán Mich
  Causó xxxxxxx daños, xxxx muertes, xxxxx
 • Nazco yo

  Nazco yo
 • Period: to

  Presidente Portillo

 • Comienzo a ir al colegio

  Comienzo a ir al colegio
  Mi primer colegito se llamaba....
 • Period: to

  Presidente Berger

 • Huracán Stan

  Huracán Stan
  xxxx daños, xxxx muertes, xxxxx
 • Period: to

  Presidente Colom

 • Voy al campamento

  Voy al campamento
 • Mi nueva bicicleta

  Mi nueva bicicleta
  Mi nueva compuRegalo por mis buenas notas