El telègraf

By qwaszx
 • Period: to

  El telègraf

 • Alessandro Volta inventa la pila voltaica

 • Francis Ronalds instal · la un sistema de telegrafia experimental a els Terrenys de casa Seva a Hammersmith, Londres

 • Johann Schweigger crea el galvanòmetre

 • André-Marie Ampère suggereix un sistema telegràfic a base d'1 conjunt de galvanòmetres

 • William Sturgeon inventa l'electroimant

 • Johann Carl Friedrich Gauss en col · laboració amb un altre físic Eduard Weber instal · la una línia telegràfica de mil metres sobre les teulades de Gottingen

 • David Alter inventa el primer telègraf elèctric americà conegut

 • primer missatge per mitjà de telègraf (Samuel Morse)

 • MahLoon Lomis realitza la primera comunicació telegràfica inalambrica. El tèlegraf s'esten per casi tot el món..