Jazz

El jazz

By Joao
 • New Orleans

  New Orleans
  New Orleans ha estat sota dominacions molt diferents, la qual cosa va portar ungran bullit de pobles, races i cultures.
  Dins la població negra, es diferencien dues comunitats: els creòle i els negres americans o afroamericans, que tenien influències culturals diferents (els primers més europeus, els segons descendents directe d’esclaus africans).
  Tots ells mancaven de recursos de tota mena.
 • Chicago

  Chicago
  Durant la 1a Guerra Mundial , New Orleans es va convertir en port militar. Això comportarà molta tensió entre la comunitat negra de Storyville i els mariners que sortien cap a la guerra.
  Molts d’aquests músics van emigrar a Chicago , ciutat emergent a nivell industrial i discogràfic que reclamava mà d’obra i bons músics d’aquest estil nou que ja es comença a anomenar Jazz.
 • Dixieland

  Dixieland
  El nou estil de música va ser tan exitós que moltes bandes de músics blancs el van imitar. Aquesta música s’anomenà Dixieland (Terra del Sud), senzillament per fer entendre que els músics que la interpreten són blancs.
 • El Swing

  El Swing
  L’any 1929, es dicta la Llei Seca i la policia actua amb contundència contra els locals nocturns que serveixen alcohol. Molts tancaran i poc a poc la vida nocturna a Chicago va desapareixent. El Jazz ja només s’escoltarà per la ràdio o en els discs.
  Per això, molts músics van marxar cap a New York
 • El Bebop

  El Bebop
  Cap a la fi del anys 30, moltes sales i clubs van tancar a causa de la Llei de Jackson que obligava als negres a abandonar els carrers abans de les 11 de la nit. Aquests músics pensaven que els blancs havien abusat del jazz, reduint-lo fins convertir-lo enuna música merament estereotipada i comercial. Per aquest motiu, van considerar que era el moment de renovar el jazz per fer-lo tornar a les sevesarrels negres.
 • Cool-Jazz

  Cool-Jazz
  L’estil “Cool” neix com a oposició del nerviosisme i frenesí del bebop. Buscava una expressió musical dominada per l’equilibri, la racionalitat i un so molt ben cuidat, tot dins d’un cert desapassionament. Per l’espectador, el “cool-jazz” pot rebre’s com una música freda i intel·lectualitzada amb un cert refús a tot el que és agressivitat.
 • Free-Jazz

  Free-Jazz
  Davant d’aquesta proposta musical, l’actitud de l’oient ha de canviar. El “free-jazz” ja no segueix les previsions de l’oient, sinó que és ell qui ha de seguir la música sense cap regla preestablerta.
 • Jazz-Fusion

  Jazz-Fusion
  Amb aquest nom s’entén una música que fa síntesi amb elements procedents del jazz i elements procedents d’altres músiques
 • El jazz a l’actualitat

  El jazz a l’actualitat
  Tots aquests estils conviuen a l’actualitat dins del jazz i cada cop és més difícil etiquetar o catalogar els molts grups o solistes que participen d’aquesta música.
  Si haguéssim de destacar alguns trets del jazz actual , podrIem esmentar