Fu6w4wky4bdtr6nctwfxd3pnox6jc3sachvcdoaizecfr3dnitcq 3 0

EIX CRONOLÒGICS DELS MODELS ATÒMICS

 • DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ

  DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ
  Joseph John Thomson, un fisic britènic va ser qui va descobrir l'electró juntament amb els seus amics John Sealy Townsend i Harold Albert Wilson. L'electrò és una partícula subatòmica amb una càrrega elemental negativa, es famos per no tenir una subestructura coneguda,
 • MODEL ATÒMIC DE THOMSON

  MODEL ATÒMIC DE THOMSON
  Thomson suposà que l'àtom consistia en una esfera de material amb càrrega positiva (+), la qual tenia al seu interior corpuscles amb càrrega negativa (–) disposats en intervals regulars sobre un cercle amb el mateix centre que l'àtom, i en moviment.
 • MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD

  MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD
  El 1911 Ernest Rutherford va publicar un model atòmic, perquè amb el moder de Thomson no podia demostrar els resultats del seu famos experiment.
  Aquest experiment consistia en col·locar una fina làmina d'or on s'hi van fer incidir partícules alfa d'una font radioactiva. Segons aquest model, la càrrega positiva i la major part de massa de l'àtom han d'estar concentrades en volum diminut al centre de l'àtom anomenat nucli atòmic, mentre que els electrons orbiten al voltant d'aquest.
 • MODEL ATÒMIC DE BOHR

  MODEL ATÒMIC DE BOHR
  El model de Bohr considera que l'àtom està format per un nucli atòmic molt petit que conté tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom.
 • PUBLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA RELATIVITAT

  PUBLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA RELATIVITAT
  La teoria de la relativitat es refereix a les teories que va publicar Albert Einstein entre el 1905 i el 1916. Que tenen en comú el principi de relativitat, que afirma que les lleis de la física són les mateixes per a tots els observadors
 • DESCOBRIMENT DEL PROTÓ

  DESCOBRIMENT DEL PROTÓ
  Ernest Rutherford va descobrir el protó demostrant que el nucli d'hidrogen era present en altres nuclis, i com a resultat el descobrimet del protó
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ
  James Chadwick, va descobrir el neutró, perticules sense cap càrrega, les va descobrir amb uns experiments a la Universitat de Cambridge, després de desmentir que la hipòtesi de raigs gamma. Seguit de una serie d'experiments va arribar a descobrir el neutró ( paraula que ve per l'arrel llatina de neutre i la terminació grega -on.
 • DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ

  DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ
  Carl D. Anderson, descobridor del positró o antielectró és l'antipartícula de l'electró. Sí un positró es troba amb un electró, tots dos s'aniquilen emetent fotons ultraenergètics
 • FORMACIÓ DEL CERN

  FORMACIÓ DEL CERN
  El CERN (Centre Europeu per a la Investigació Nuclear o Laboratori Europeu de Física de Partícules Elementals), creat el 1954 a Ginebra i actualment amb 22 estats membres,
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ
  Clyde Cowan, Frederick Reines, van descobrir el neutrí, partícula elemental amb espín 1/2 i sense càrrega elèctrica ni color. Tenen una massa molt petita però no nul·la
 • DESCOBRIMENT DELS QUARKS

  DESCOBRIMENT DELS QUARKS
  Murray Gell-Mann i George Zweig, físics descobridors dels quarks, en un principi van ser introduits com a parts d'un model esquemàtic dels hadrons. Els quarks són partíqules elementals i un components fonementals de la matèria.
 • POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'LHC

  POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'LHC