EIX CRONOLÒGIC DELS MODELS ATÒMICS

By mverges
 • DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ

  DESCOBRIMENT DE L'ELECTRÓ
  Joseph John Thomson va descobrir l'electró a través duna sèria d'experiments que estava realitzant am tub de raigs catòdics. L'electró és una partícula elemental de càrrega negativa.
 • MODEL ATÒMIC DE THOMSON

  MODEL ATÒMIC DE THOMSON
  El va proposar en Joseph John Thomson per ell els atoms són una esfera de material amb càrrega positiva (+), i a l'interior amb càrrega negativa (–) posats en intervals regulars sobre un cercle amb el mateix centre que l'àtom, i en moviment.
 • PUBLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA REACTIVITAT

  PUBLICACIÓ DE LA TEORIA DE LA REACTIVITAT
  Es refereix a les teories d'Albert Einstein:
  -No hi ha cap punt fix a l'Univers, tot es mou.
  -La velocitat de la llum és invariable.
  Així va soposar que no només l'espai canvia amb moviement sinó que també ho fa el temps.
  Les conclusions principals són que la massa d'un cos augmenta amb a seva velocitat.
 • MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD

  MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD
  Rutherford va fer un experiment i va veure que les partícules alfa es desviaven al posar-les a una làmina d'or. El nucli de l'atom està carregat positivament i els electorns del seu voltan estàn carregats negativament.
 • MODEL ATÒMIC DE BHOR

  MODEL ATÒMIC DE BHOR
  Segons Niels Bhor l'àtom està format per un nucli atòmic molt petit que conté tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom. Al seu voltant giren els electrons en diferents òrbites estacionàries i no emeten energia.
 • DESCOBRIMENT DEL PROTÓ

  DESCOBRIMENT DEL PROTÓ
  El va descobrir en Rutherford després d'experimentar amb gas nitrogen i detectar nuclis d'hidrogen ell va concloure que probablement aquests nuclis es tractessin de partícules elementals, els protons
 • DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ

  DESCOBRIMENT DEL POSITRÓ
  El va descobrir en Paul Dirac, és l'antiparticula de l'electró, és igual però amb càrrega positiva.
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÓ
  James Chadwick va descobrir el neutró al bombardejar una làmina de beril·li amb partícules alfa, va observar l'emissió del metall d'una radiació de molta energia.
 • FORMACIÓ DEL CERN

  FORMACIÓ DEL CERN
  És el Centre Europeu d'Investigació Nuclear, és el laboratori d'investigació més important del món i es troba a Ginebra. Consisteix en un conjunt d'acceleradors de partícules.
 • DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ

  DESCOBRIMENT DEL NEUTRÍ
  El van descobrir en Clyde Cowan i en Frederick Reines, el neutrí és una càrrega elemental sense càrrega eléctrica.
 • DESCOBRIMENTS DELS QUARKS

  DESCOBRIMENTS DELS QUARKS
  Van ser descoberts de forma independent pels físics Murray Gell-Mann i George Zweig, es combinen per formar partícules compostes anomenades hadrons, els més estables són els protons i els neutrons.
 • POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'LHC

  POSADA EN FUNCIONAMENT DE L'LHC
  Gran Col·lisionador d'Hadrons (GCH) (en anglès: Large Hadron Collider, LHC) és un accelerador de partícules, construït per CERN, que fa xocar feixos d'hadrons.